Postupujte podľa pokynov

7 krokov ku konzistentnej komunikácii značky VELUX

On-line marketing dáva človeku neuveriteľné možnosti rozletu. Internet ponúka toľko možností, že bez dostatočne jasných pokynov môže byť výsledok v podstate náhodný.

Táto stránka upozorňuje na najbežnejšie pasce, na ktoré pri komunikácii značky VELUX vo svojom podnikaní môžete naraziť. Dodržiavaním týchto siedmich krokov nám nielen pomôžete zachovať integritu značky VELUX, ale zároveň budete môcť plne ťažiť zo špičkového obchodného potenciálu tejto silnej značky.

 

1. Ochrana značky VELUX na vašom webeVáš web si musí vždy zachovať váš vlastný unikátny štýl a charakter. Všetka komunikácia, ktorá sa týka značky VELUX, musí predstavovať samostatný, dobre rozlíšiteľný prvok spĺňajúci schválené grafické smernice značky VELUX.Váš web nesmie preberať základné grafické prvky značky VELUX a zaobchádzať s nimi ako so súčasťou vašej firemnej grafiky.

 

2. Správne používanie loga VELUX


Logo VELUX predstavuje unikátny a nemenný prvok komunikácie značky. Logo pozostáva z bieleho textu na červenom pozadí so symbolom registrovanej obchodnej známky. V čiernobielom prevedení môže byť logo na čiernom pozadí. Na účely reprodukcie vždy používajte originálne súbory s logom VELUX, ktoré si môžete stiahnuť tu.U loga je zakázané meniť rozmery, orezávať ho, meniť jeho farby alebo na ňom vykonávať akékoľvek iné úpravy.

Logo sa tiež nesmie používať v spojení s konkurenčnými značkami alebo ako označenie výrobkov kompatibilných s výrobkami VELUX.

3. Pozor na farebnú paletu VELUX  Na vašom webe je nutné zachovať farebnú paletu vašej firmy. Sústavne podporujeme používanie originálnych fotografických materiálov VELUX spolu s produktmi.Nezapracovávajte farebnú paletu značky VELUX do celkového grafického prevedenia svojho webu; používateľ by mohol nadobudnúť dojem, že web patrí pod skupinu VELUX.

4. Používanie fotografií, videí a ilustrácií

Na stránke služby VELUX Weshare Circle sú k dispozícii na stiahnutie schválené originálne fotografie, videá a ilustrácie. Materiály sú usporiadané do balíčkov a prepojené s dostupnými produktmi a riešeniami VELUX. Dôrazne odporúčame túto službu využívať; používanie výhradne originálnych materiálov ale nie je nutnou podmienkou.

Z dôvodov kvality a autorských práv je zakázané kopírovať fotografie alebo ilustrácie priamo z webových stránok skupiny VELUX pre použitie na propagačné účely.


5. Pozor na formulácie

Keď zakúpite strešné okná VELUX®...

Milujeme výrobky VELUX

 

Názov VELUX sa nesmie používať samostatne. Názov našej značky vždy používajte s deskriptora, tj. Strešné okná VELUX, výrobok VELUX alebo skupina VELUX.

Príslušenstvo je nutné označovať výrazom "produkty pre strešné okná".

Majte na pamäti, že názov VELUX sa píše vždy veľkými písmenami a pri prvom výskyte v texte za ním musí nasledovať znak ®.

velux

"velux"

Milujeme VELUX

 

 

Nepíšte názov značky VELUX malými písmenami ani v úvodzovkách. Nepoužívajte ho bez deskriptora.

 

 

6. Riadenie on-line marketingových aktivít

Účinný marketing na internete vyžaduje veľké skúsenosti s používaním špičkových nástrojov v danom odbore. Ak ovládate techniky ako Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), marketing na sociálnych sieťach alebo propagácie na sociálnych sieťach (ako YouTube, Instagram alebo Twitter), môžete byť v hre zvanej on-line marketing na špici.

Pokiaľ sa ale jedná o globálnu značku ako VELUX, je riadenie marketingových aktivít oveľa zložitejšie.

Základné pravidlá

Základné pravidlo možno zhrnúť tak, že obchodnú značku VELUX môžete používať iba vtedy, ak daná marketingová aktivita priamo súvisí s originálnymi výrobkami značky VELUX alebo s produktmi kompatibilnými so strešnými oknami VELUX. Obchodnú značku VELUX je zakázané používať na podporu návštevnosti na stránkach, ktoré propagujú konkurenčné nekompatibilné výrobky.

Na tejto stránke sú podrobne uvedené pravidlá, ktoré musíte ako predajca výrobkov VELUX dodržiavať. Ak predávate kompatibilné aj nekompatibilné výrobky, používajte integrované odkazy vedúce na ďalšie informácie o obmedzeniach použitia produktov.

V tomto sprievodcovi hovoríme o kompatibilných a nekompatibilných produktoch. Ide o produkty konkurenčné voči značke VELUX a definujeme ich takto:

Kompatibilný produkt je taký produkt, ktorý je kompatibilný so strešným oknom VELUX.

Nekompatibilné produkt je taký produkt, ktorý nie je možné použiť a nie je kompatibilný so strešným oknom VELUX.

7. Obchodná značka VELUX

Zvoľte si unikátnu obchodnú značku alebo takú značku, ktorá vám pomôže vyniknúť medzi konkurenciou a prípadne zdôrazní vaše hlavné prednosti čoby predajcu.

Pre všetkých bežných predajcov, predajcov značky VELUX aj iné subjekty je prísne zakázané registrovať si práva k obchodnej známky VELUX alebo akékoľvek iné obchodné známky skupiny VELUX, a to v akejkoľvek podobe. Tento zákaz sa vzťahuje na nasledujúce:

  1. Registrácia obchodnej známky zahŕňajúca obchodné známky registrované skupinou VELUX.
  2. Registrácia názvu spoločnosti zahrňujúcich obchodné známky registrované skupinou VELUX, napr. VELUX Dealer Ltd. alebo VELUX Gardinen GmbH.
  3. Registrácia domén a e-mailových adries zahrňujúcich obchodné známky registrované skupinou VELUX, napr. Www.velux-blinds.com, www.velux-bestprice.com alebo www.blinds4velux.com

Všeobecne platí pravidlo, že je zakázané používať čokoľvek, čo spadá pod duševné vlastníctvo skupiny VELUX, bez predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny VELUX.

V prípade porušenia týchto pokynov zašle právne oddelenie skupiny VELUX písomné upozornenia. Ak najneskôr do dvoch týždňov neučiníte nápravu, je skupina VELUX oprávnená ukončiť bez ďalšieho upozornenia všetku spoluprácu.