Systém pre odvod dymu 
v súlade s európskymi normami

Strešné okno GGL/GGU pre odvod dymu a tepla 

GGL 306640 / GGU 006640
GGL SD00402 / GGU SD00402

Strešné okná VELUX pre odvod dymu a tepla majú CE certifikáciu v súlade s európskym štandardom pre zariadenia usmerňujúce pohyb dymu a tepla EN 12101-2.

Prirodzený odvod dymu a tepla sa používa zvyčajne vo verejne prístupných priestoroch, napríklad na schodiskách, spojovacích chodbách a taktiež v priemyselných či kancelárskych budovách. Okno s odvetraním dymu sa aktivuje buď automaticky prostredníctvom požiarného senzora alebo manuálne pomocou požiarno-poplašného spínača. Prirodzené vetranie pre každodenný komfort sa aktivuje integrovaným spínačom ovládacieho systému alebo pomocným nástenným spínačom.

Hlavné výhody

 • Otvorí sa o 85° počas 60 sekúnd

 • Pohodlné vetranie stlačením tlačidla

 • Kompletný ovládací systém pre jednotlivé okná alebo skupiny okien

Detaily produktu

Drevo s čírym lakom
Biele bezúdržbové s dreveným jadrom 
 • 1
  Otvorí sa o 85° počas 60 sekúnd

  Otvorí sa o 85° počas 60 sekúnd

  Po aktivácii odvetrania dymu sa okno otvorí o 85° pomocou reťazového motoru a plynových pružín.

 • 2
  So spojlerom alebo bez spojleru

  Strešné okná pre odvod dymu a tepla s veternými spojlermi

  Veterné spojlery by sa mali používať tam, kde sa predpisy pre odvetranie dymu dotýkajú aerodynamickej voľnej plochy.

   

  Strešné okná pre odvod dymu a tepla

  Okno VELUX pre odvod dymu bez veterného spojlera sa používa tam, kde sa predpisy pre odvetranie dymu dotýkajú iba geometrickej plochy.

 • 3
  Zatepľovacia sada BDX 

  Zatepľovacia sada BDX 

  Dôkladná izolácia po obvode okna prispieva k zníženiu tepelných strát a zjednodušuje montáž okna. Súčasťou zatepľovacej sady BDX je zatepľovací rám, manžeta z hydroizolačnej fólie (BFX) a samonosný drenážny žliabok.

  Sadu je možné doobjednať k základnému baleniu.

  Použitie BDX zvyšuje záruku na strešné okno na 10 rokov!

 • 4
  Sada pre údržbu

  Sada pro údržbu

  Ak chcete predĺžiť životnosť vášho strešného okna VELUX alebo chcete aby vyzeralo opäť ako nové, ste na správnom mieste.

  VELUX ponúka dlhý rad výrobkov, ktoré prídu vhod, ak chcete nahradiť vzduchový filter, opraviť škrabanec, premazať pánty alebo obmeniť náter.

 • 5
  Každodenné vetranie

  Každodenné vetranie

  Pre viac infomácií navštívte sekciu nižšie, venovanú automatickému odvetrávaniu dymu.

 • 6
  Dažďový senzor

  Dažďový senzor

  Dažďový senzor zatvára automaticky okno VELUX pre odvetranie dymu v režime komfortného vetrania. V prípade požiaru sa dažďový senzor vypne.

  Nie je súčasťou základného balenia, je možné ho doobjednať.

Materiálové prevedenie

Strešné okná VELUX pre odvod dymu a tepla ponúkame v niekoľkých povrchových úpravách, zaskleniach a spôsoboch ovládania. Viac informácií sa dozviete po rozkliknutí ponuky vpravo.

 • Vnútorná úprava
  Strešné okná dodávame v drevenom prevedení s čírym lakom alebo bielym bezúdržbovým povrchom.
 • Vonkajšia úprava
  Všetky strešné okná VELUX sú chránené sivou hliníkovou vonkajšou vrstvou.
 • Zasklenie

  Trojsklo

Pre odborníkov

Pokiaľ ste montážník, projektant, architekt alebo predajca, máme pre vás množstvo užitočných informacií o výrobkoch VELUX k stiahnutiu. Prejdite do našej sekcie pre odborníkov, kde nájdete produktové listy, montážne návody, technické detaily a 3D výkresy.

Strešné okná pre odvod kouře a tepla

Okno VELUX s odvetraním dymu bez veterného spojlera sa používa tam, kde sa predpisy pre odvetranie dymu dotýkajú iba geometrickej plochy.
Typ:  Kód produktu:  Popis:  Certifikace EN: 
GGL GGL 306640 Drevené s trojsklom EN 12101-2
GGU GGU 006640 Biele bezúdržbové s trojsklom EN 12101-2

Strešné okná pre odvod dymu a tepla s veternými spojlermi

Veterné spojlery by sa mali používať tam, kde sa predpisy pre odvetranie dymu dotýkajú aerodynamickej voľnej plochy. To môže závisieť na použití a miestnych predpisoch.
Typ:  Kód produktu:  Popis:  Certifikace EN: 
GGL GGL SD00402 Drevené s trojsklom
EN 12101-2
GGU GGU SD00402 Biele bezúdržbové s trojsklom
EN 12101-2

Plne automatizovaný
systém pre
každý projekt

Preskúmať viac 

Prehľad ovládacích systémov –
čo robia a kam sa hodia

Ovládací systém - set KFX 210

Set pre ovládanie až 4 strešných okien alebo 1 svetlíku (obsahuje centrálnu jednotku, poprachový požiarny spínač a dymový senzor).

    Ovládací systém - samostatná jednotka KFC 210
 • 10 amp.
 • Riadiaca jednotka pre ovládanie až 4 strešných okien alebo 1 svetlíku (obsahuje centrálnu jednotku).
    Ovládací systém - samostatná jednotka
KFC 220
 • 2 x 10 amp.
 • Riadiaca jednotka pre ovládanie až 8 strešných okien alebo 2 svetlíkov (obsahuje centrálnu jednotku).
    Poplachový požiarny spínač - doplnkový prvok KFK 100 
 • Rozbijte sklo a stlačte tlačidlo pre aktiváciu odvetrávania dymu.
    Ventilační spínač - doplnkový prvok KFK 200 
 • Spínač na stenu pre prirodzené každodenné vetranie.
     Dýmový senzor KFA 100 
 • Dýmový senzor na skorú detekciu požáru.
     Dažďový senzor - doplnkový prvok KLA 200
 • Zatvára okno v režime komfortného vetrania v prípade dažďa.
 • Deaktivovaný v prípade požiaru.

Často kladené dotazy

Odvetranie dymu pre šikmé strechy

 • EN 12101-2 je európska norma pre výrobky s názvom „špecifikácia pre zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním“
 • Od 1. septembra 2006 všetky zariadenia s prirodzeným odsávaním dymu a tepla musia disponovať označením CE podľa európskej normy pre výrobky EN 12101-2.
 • EN 12101-10 je európska norma pre výrobky s názvom: „Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia – Napájací zdroj“
 • Všetky napájacie zdroje VELUX pre odvetranie dymu sú v súlade s EN 12101-10.
 • Zariadenie s prirodzeným odsávaním dymu a tepla by malo byť klasifikované, čo sa týka:
  1. Spoľahlivosti: Požiadavka na počet cyklov, počas ktorých odsávacie zariadenie dokáže bezpečne fungovať
  2. Zaťaženie snehom: Požiadavka na maximálne zaťaženie snehom na zabezpečenie plnej funkcie
  3. Nízka teplota: Požiadavka na minimálnu teplotu v miestnosti na zabezpečenie funkcie
  4. Zaťaženie vetrom: Požiadavka na maximálne sanie vetra, ktoré odsávacie zariadenie dokáže vydržať bez ohrozenia funkcie
  5. Tepelná expozícia: Požiadavka na teplotu, za ktorej si odsávacie zariadenie zachováva svoju funkciu po dobu 30 minút tepelnej expozície
  6. Aerodynamická voľná plocha: Požiadavka na účinnosť odsávacieho zariadenia pre všetky smery vetra
  7. Certifikačné skúšky musí vykonať certifikovaný skúšobný ústav
 • Ovládacie zariadenie okna a odvetrania dymu musí byť preskúšané a certifikované ako jedna jednotka
 • Certifikáciu musí uskutočniť notifikovaný skúšobný ústav 
 • Odsávacie zariadenie s prirodzeným odvodom dymu a tepla musí mať označenie CE a hodnoty certifikácie musia byť zobrazené na výrobku
 • Norma stanovuje požiadavky pre odsávacie zariadenia s prirodzeným odvodom dymu a tepla nezávisle od toho, či sú umiestnené na šikmých alebo plochých strechách.
 • Okná na odvetranie dymu VELUX sú označené CE a boli testované z hľadiska parametrov EN 12101-2 
 • Všetky výrobky na odvetranie dymu sú aktualizované v súlade s harmonizovanými normami v sérii EN 12101, čo sa týka regulácie dymu a tepla, len čo normy nadobúdajú platnosť
 • Výrobok na prirodzené odvetranie dymu a tepla nemôže niesť označenie CE, ak nebol klasifikovaný v súlade s normou pre výrobky EN 12101-2
 • S oknami VELUX na odvetranie dymu sa dodáva vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje hodnoty certifikácie
 • Okno VELUX na odvetranie dymu zahrňujúce deflektor vetra by sa malo používať tam, kde sú prítomné požiadavky na aerodynamickú voľnú plochu

ALEBO:

 • Okno na odvetranie dymu VELUX (bez deflektora vetra) by sa malo používať tam, kde sú prítomné požiadavky na geometrickú plochu odvetrania

A:

 • Ovládací systém VELUX na súčasné ovládanie až štyroch okien na odvetranie dymu alebo spojené s viacerými riadiacimi jednotkami VELUX KFC 210/220
 • Alebo ľubovoľný ovládací systém na odvetranie dymu, ktorý je aplikovateľný a schválený na použitie so strešnými oknami na odvetranie dymu VELUX GGL/GGU
 • Okná VELUX na odvetranie dymu sa dodávajú v niekoľkých štandardných veľkostiach VELUX, čo umožňuje správnu špecifikáciu pre rozmanité použitia (prispôsobiť lokálnej ponuke)
 • Je možný výber medzi drevenou úpravou a bielou polyuretánovou úpravou
 • Symetria stredového otočného čapu pri uhle otvorenia 90° umožňuje ešte rovnomernejšiu účinnosť, čo znamená, že kyvné strešné okno umožňuje účinné odsávanie dymu a tepla nezávisle od smeru vetra. Uvedené znamená, že nie je potrebný potrebný senzor vetra a že na splnenie požiadavky často stačí iba jedno okno VELUX na odvetranie dymu.
 • Podľa normy pre výrobky EN 12101-2 musí byť účinnosť zariadenia s prirodzeným odsávaním dymu a tepla meraná pri expozícii vetru z rôznych uhlov
 • Áno: Okná VELUX na odvetranie dymu splnili požiadavky skúšky spoľahlivosti v norme EN 12101-2, ktorá vyžaduje, aby okno mohlo fungovať viac ako 10 000 cyklov
 • Na účely komfortného vetrania sa okno otvára maximálne na 200 mm (odporúčané), čím je tiež v súlade s bezpečnostnou normou EN 60335-2-103
 • Charakteristika kyvného okna vo vzťahu ku komfortu je priaznivá, keďže krídlo pri komfortne otvorenom okne chráni pred dažďom, padajúcim lístím a pod.
 • Ovládací systém VELUX (KFX 210) sa môže používať na ovládanie až 4 okien na odvetranie dymu, čím poskytuje možnosť vytvárať geometrickú plochu dymu 6 – 5 m2 alebo aerodynamicky voľnú plochu takmer 3 m2.
 • Ak treba, je možné spojiť viacero riadiacich jednotiek (KFC 210/220) na ovládanie až 80 okien VELUX na odvetranie dymu.
 • Integrované zálohovanie na batériu v riadiacom systéme znamená, že systém bude v prípade výpadku napájania naďalej reagovať po dobu 72 hodín
 • Strešné okno VELUX na odvetranie dymu sa montuje na strechách so sklonom medzi 15 – 90°. Pri sklonoch strechy medzi 60 – 90° sa môžu uplatňovať špeciálne požiadavky. Prosím, pozrite si vaše lokálne požiadavky.
 • Na účely rýchlej a jednoduchej montáže bolo kompaktné ovládacie zariadenie odvetrania dymu predmontované na krídle strešného okna, čím sa dosahuje, že pri zatvorenom okne nie je vidieť
 • Na zabezpečenie stabilného a rýchleho otvárania sú na okne jednoducho namontované dve diskrétne plynové pružiny
 • Deflektor dymu sa montuje v závislosti od použitia
 • V prípade defektu je možné ovládacie zariadenia okna VELUX na odvetranie dymu vymeniť.
 • Áno: Systém na odvetranie dymu VELUX je možné ovládať externým poplachovým systémom
 • Modul na pripojenie k externým poplachovým systémom je obsiahnutý v riadiacich jednotkách KFC 210/220
 • VELUX poskytuje taktiež pomoc s montážou, uvedením do prevádzky a ročným servisom systému (prispôsobiť lokálnym ponukám)
 • Systém na odvetranie dymu VELUX je veľmi flexibilné a nákladovo efektívne riešenie, ktoré je vhodné pre rozmanité použitia, siahajúce od schodísk v apartmánových budovách až po komerčné budovy
 • Riešenia v oblasti odvetrania dymu VELUX sú účinné pri všetkých použitiach strešného okna, pričom poskytujú veľkú flexibilitu pri umiestnení okna na streche
 • Informácie o úžitkových vlastnostiach musia byť uvedené na samotných výrobkoch a sprevádzať vyhlásenie alebo certifikát zhody CE
 • Označenie CE zabezpečuje jednoduché porovnávanie úžitkových vlastností
 • Súlad s EN 12101-2 je možné dosiahnuť iba vtedy, ak sú výrobky označené s odkazom na normu a verzia normy použitej na certifikáciu je uvedená na výrobku
 • Deflektory vetra by sa mali používať vtedy, keď sa zákonné požiadavky pre odvetranie zameriavajú na aerodynamicky voľnú plochu. Toto môže závisieť od použitia a lokálnej legislatívy.
 • Okno VELUX na odvetranie dymu bez deflektora vetra sa používa vtedy, keď sa zákonné požiadavky pre odvetranie dymu zameriavajú iba na geometrickú plochu
 • Okná na odvetranie dymu sa môžu montovať do striech so sklonom medzi 15 až 90°.
 • Do plochých striech so sklonom 0 – 15° sa okná montujú pomocou obrubníka na plochú strechu VELUX ECX alebo sa používa svetlík na odvetranie dymu VELUX CSP.

Mohlo by vás tiež zaujímať...