Svetlovody VELUX pre šikmé strechy

Svetlovody VELUX pre šikmé strechy prinášajú prirodzené denné svetlo do chodieb, schodísk, kúpeľní a šatníkov pod šikmými strechami, kde nie je možná montáž strešného okna VELUX ani iného zdroja prirodzeného osvetlenia. Pomocou vysoko odrazivého tubusu svetlovodu je možné i počas zatiahnutých dní tieto priestory presvetliť intenzitou tradičnej 60W žiarovky. Ušetriť tak môžete až 400 hodín svietenia žiarovkou ročne.


Svetlovod VELUX je možné namontovať do profilovaných strešných krytín (TWR) alebo plochých strešných krytín (TLR). Svetlovody pre šikmé strechy je možné montovať do striech so sklonom 15° – 60°, pre ploché strechy potrebujete svetlovod VELUX pre plochú strechu.


Popis svetlovodu

Svetlovod TWR

Vlastnosti výrobku:

  • Určený pre šikmé strechy s profilovanou strešnou krytinou do výšky profilu 120 mm
  • Horný štvorcový rám s tvrdeným 4 mm sklom a samočistiacou úpravou
  • Pevný tubus s odrazivosťou svetla až 98%
  • Dĺžka tubusu od 1,0 do 1,7 m s možnosťou predĺženia do 6 m pomocou predlžovacích dielov
  • Stropný difúzor v dizajne EdgeGlow s plastovým rámom a dvojitým akrylátovým sklom

Svetlovod TLR

Vlastnosti výrobku:

  • Určený pre šikmé strechy s plochou strešnou krytinou s max. výškou 2 x 8 mm
  • Horný štvorcový rám s tvrdeným 4 mm sklom a samočistiacou úpravou
  • Pevný tubus s odrazivosťou svetla až 98%
  • Dĺžka tubusu od 1,0 do 1,7 m s možnosťou predĺženia do 6 m pomocou predlžovacích dielov
  • Stropný difúzor v dizajne EdgeGlow s plastovým rámom a dvojitým akrylátovým sklom

Doplnky ku světlovodom

Vylepšite si svoj svetlovod! Doplňte ho napríklad o nosič LED osvetlenia, vďaka ktorému svetlovod kedykoľvek rozsvietite. Alebo pridajte tepelnoizolačný difúzer a zlepšite tak súčiniteľ prestupu tepla až o 38 %.

Svetlovod pre každú situáciu

 Vzdialenosti

Profilovaná strešná krytina do 120 mm

Plochá strešná krytina do 2 x 8 mm


1,0 m - 1,7 m 
Svetlovod TWR
(nevyžaduje sa žiadne predĺženie)
Svetlovod TLR
(nevyžaduje sa žiadne predĺženie)

1,7 m - 6 m
Svetlovod TWR
s predlžujúcimi dielmi
(ZTR)
Svetlovod TLR
s predlžujúcimi dielmi
(ZTR) 

Ceny

  Svetlovod TWR Svetlovod TLR
 Popis Kompletný s 1,7 m pevným tubusom Kompletný s 1,7 m pevným tubusom
Strešný materiál Profilovaná strešná krytina do 120 mm  Plochá strešná krytina do 2 x 8 mm
 Veľkosť                   Odporúčaná spotrebiteľská cena s DPH
 Ø 10"  414 € 414 €
Ø 14"  476 € 476 €