RIEŠENIA PRE UDRŽATEĽNÝ ŽIVOT:

Naše strešné okná môžu vytvoriť lepší a zdravší vnútorný priestor pre budúce generácie. Sú vyrobené z certifikovaného dreva a majú dlhú životnosť. Posledných 80 rokov sa od začiatku svojho pôsobenia v tejto oblasti neustále usilujeme zdokonaľovať strešné okná a vyrábať produkty užitočné pre spoločnosť. Ale môžeme byť ešte lepší.

Preto sme si stanovili niekoľko ambicióznych cieľov. Do roku 2041 dosiahneme trvalú uhlíkovú neutralitu (cieľ Lifetime Carbon Neutral) a zároveň zvýšime udržateľnosť svojich produktov. Pridáme nové funkcie a zmodernizujeme používané materiály, aby boli naše strešné okná inteligentnejšie a minimalizovala sa ich uhlíková stopa. V roku 2030 tak budú strešné okná VELUX obsahovať o 50 % menej CO2 a ich obal bude úplne bez plastov zo 100 % recyklovateľného a jednoliateho materiálu.

Prečo? Je to naša prirodzenosť.


Spolu s WWF (World Wide Fund for Nature) zachytíme naše historické CO2 emisie prostredníctvom ochrany lesov. Znížime tiež naše budúce emisie uhlíka z celého nášho hodnotového reťazca v súlade s cieľom zníženia o 1,5 ˚C podľa Parížskej dohody.

Tomuto hovoríme byť Lifetime Carbon Neutral.


Vystúpenie z našej uhlíkovej zóny

„Zaviazali sme sa, že do roku 2041 budeme Lifetime Carbon Neutral, a to zachytením 100 rokov emisií CO2 a znižovaním našej budúcej uhlíkovej stopy.“

– David Briggs, generálny riaditeľ skupiny VELUX

Lesnícke projekty s WWF na obnovu a zachovanie lesov a zachytávanie uhlíka
 Zaväzujeme sa, že znížime naše budúce emisie, aby sme splnili Parížsku dohodu o znížení teploty o 1,5 °C