Spolu s WWF (World Wide Fund for Nature) zachytíme naše historické CO2 emisie prostredníctvom ochrany lesov. Znížime tiež naše budúce emisie uhlíka z celého nášho hodnotového reťazca v súlade s cieľom zníženia o 1,5 ˚C podľa Parížskej dohody.

Tomuto hovoríme byť Lifetime Carbon Neutral.


Vystúpenie z našej uhlíkovej zóny

„Zaviazali sme sa, že do roku 2041 budeme Lifetime Carbon Neutral, a to zachytením 100 rokov emisií CO2 a znižovaním našej budúcej uhlíkovej stopy.“

– David Briggs, generálny riaditeľ skupiny VELUX

Lesnícke projekty s WWF na obnovu a zachovanie lesov a zachytávanie uhlíka
 Zaväzujeme sa, že znížime naše budúce emisie, aby sme splnili Parížsku dohodu o znížení teploty o 1,5 °C
Naše strešné okná a celková udržateľnosť výrobkov sú jadrom našej Stratégie udržateľného rozvoja do roku 2030