RIEŠENIA PRE UDRŽATEĽNÝ ŽIVOT:

Naše strešné okná môžu vytvoriť lepší a zdravší vnútorný priestor pre budúce generácie.
Už 80 rokov zdokonaľujeme strešné okná tak, aby čo najlepšie chránili naše zdravie aj životné prostredie. Naše strešné okná sú vyrábané z certifikovaného dreva a s dlhou životnosťou. Ale môžeme byť ešte lepší.

Preto sme si stanovili ambiciózne ciele. Do roku 2041 dosiahneme celoživotnú uhlíkovú neutralitu. . Môžeme zlepšiť udržateľnosť našich produktov, urobiť ich inteligentnejšími, upgradovať používané materiály a minimalizovať ich uhlíkovú stopu.V roku 2030 tak budú strešné okná VELUX obsahovať o 50 % menej CO2 a ich obal bude úplne bez plastov zo 100 % recyklovateľného a jednoliateho materiálu.

Prečo? Je to naša prirodzenosť.


Spolu s WWF (World Wide Fund for Nature) zachytíme naše historické CO2 emisie prostredníctvom ochrany lesov. Znížime tiež naše budúce emisie uhlíka z celého nášho hodnotového reťazca v súlade s cieľom zníženia o 1,5 ˚C podľa Parížskej dohody.

Tomuto hovoríme byť Lifetime Carbon Neutral.


Vystúpenie z našej uhlíkovej zóny

„Zaviazali sme sa, že do roku 2041 budeme Lifetime Carbon Neutral, a to zachytením 100 rokov emisií CO2 a znižovaním našej budúcej uhlíkovej stopy.“

– David Briggs, generálny riaditeľ skupiny VELUX

Chceme obaly s nulovým obsahom plastu

Práve sme dosiahli míľnik! 90% strešných okien do šikmých striech opúšťajúcich naše výrobné závody je balených bez plastov.

Podarilo sa nám eliminovať jednorazové plasty a nahradiť ich obalom vyrobeným z kartónu s certifikáciou FSC.

Našou ambíciou sú obaly bez plastov ako súčasť nášho hlavného cieľa – do roku 2030 používať na balenie iba 100% recyklovateľný materiál.

Prečítajte si viac o našich ambíciách v oblasti obalov

Lesnícke projekty s WWF na obnovu a zachovanie lesov a zachytávanie uhlíka
 Zaväzujeme sa, že znížime naše budúce emisie, aby sme splnili Parížsku dohodu o znížení teploty o 1,5 °C