ZNEPOKOJIVÉ FAKTY O GENERÁCII ŽIJÚCEJ VO VNÚTRI


Až 90 % nášho života trávime v interiéri s nedostatkom denného svetla či čerstvého vzduchu. Už sa nad tým ani nezamýšľame – no vedci dokázali, že to môže škodiť nášmu fyzickému a duševnému zdraviu.

Sme generácia žijúca pod strechou. To, ako náš príbeh skončí, je na vás.

Pozrite si film


VZDUCH V INTERIÉRI MÔŽE BYŤ AŽ PÄŤKRÁT VIAC ZNEČISTENÝ AKO VZDUCH VONKU

Bez ohľadu na to, kde žijeme, otvoriť okno a vpustiť dnu čerstvý vzduch je skoro vždy lepšie ako dýchať stuchnutý vzduch vnútri.

DENNÉ SVETLO DOKÁŽE ZLEPŠIŤ SCHOPNOSŤ UČENIA SA VAŠICH DETÍ AŽ O 15 %

Vedci dokázali, že v triedach s dostatkom denného svetla sa deti učia efektívnejšie ako v horšie osvetlených triedach. Nie je dôvod pochybovať o tom, že tieto priaznivé vplyvy platia rovnako aj pre domácnosti a pracoviská.

ČO MÔŽEM UROBIŤ?

Existuje veľa spôsobov, ako do domácnosti vpustiť čerstvý vzduch a denné svetlo. Niektoré sú rýchle a jednoduché, iné sú časovo náročnejšie, no prinesú spoľahlivo dlhodobé zlepšenie.

ŽIVOT VO VLHKÝCH DOMOCH S PLIESŇAMI ZVYŠUJE RIZIKO ASTMY AŽ O 40 %

Nízka kvalita vzduchu v interiéri môže spôsobiť alebo zhoršiť
respiračné problémy a alergie.

DETSKÉ IZBY SÚ ČASTO NAJVIAC ZNEČISTENÉ Z CELÉHO DOMU

Či sú to totické častic alebo vychychované CO2 , vdetské izby často obsahujú najvyššiu koncentráciu škodlivých látok v celom dome. 

NEDOSTATOK DENNÉHO SVETLA VYVOLÁVA SMÚTOK AŽ U 15 % ĽUDÍ

Silu denného svetla nemožno nahradiť umelo. Denné svetlo potrebujeme na to, aby sme sa cítili plní energie a zdraví.

VEDIEŤ NESTAČÍ


Je dôležité, aby sme sa všetci zamysleli nad spôsobom, akým žijeme.  Jednotlivci či architekti, spoločnosti či vlády – my všetci by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme z našich domov urobili zdravé miesta pre život a dospievanie. 


Prečo nám na tom záleží?

Spoločnosť VELUX sa už viac ako 75 rokov venuje zlepšovaniu kvality života ľudí tým, že im pomáha zaisťovať, aby bol v ich domácnostiach a na pracoviskách dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu.

Priaznivý vplyv na zdravie potvrdili aj vedci, no ešte nás čaká dlhá cesta k pochopeniu, že svetlo a čerstvý vzduch nie je "prijemné" ale "nutné" mať. 

 

Našťastie nie sme na tejto ceste sami. Spolupracujeme s ďalšími svetovými lídrami na trhu z oblasti stavebníctva a vytvárame spolu s nimi lepšie domovy. Naše riešenia nedokážu odstrániť všetky problémy spojené s interiérovou generáciou, no môžeme pomôcť tak, že ukážeme tie najlepšie riešenia.