Vážime si prírodu a uvedomujeme si, že pobyt v jej blízkosti nám umožňuje odpočívať a zostať zdraví. Pritom mnoho hodín denne máme hlavu sklonenú pri pozeraní do obrazoviek a strácame kontakt s prírodou. Aj také maličkosti, ako je pohľad na oblohu, nám môžu pomôcť cítiť sa prírode bližšie. Zdvihnite hlavu, zmeňte svoj uhol pohľadu.

SPRÁVA HEAD DOWNERS 2021

Správa VELUX HEAD DOWNERS 2021 poukazuje na rozpory medzi tým, ako vnímame dôležitosť kontaktu s prírodou, a našimi vlastnými zvykmi, ktoré nás často pripravujú o čas, ktorý by sme mali tráviť vonku. Chceme, aby jej závery ovplyvňovali naše každodenné rozhodnutia, aby nám a našim deťom umožnili zažiť prírodu v jej plnej kráse, pretože tieto rozhodnutia majú vplyv na naše budúce zdravie a pohodu. Keď budeme vštepovať kľúčový význam prírody najmladším generáciám, budú sa o ňu starať aj vo vyššom veku, naučia sa využívať jej zdroje vo svoj prospech a budú lepšie zvládať stres a prehltenie informáciami.

Lepšie zdravie

Príroda môže znížiť riziko ochorení spojených s chronickým stresom a má pozitívny vplyv na našu duševnú pohodu. Denné svetlo zlepšuje naše kognitívne schopnosti a riadi náš každodenný rytmus, čo nám pomáha lepšie spať. Pohľad na živú zeleň, oblohu alebo mraky zase pomáha znižovať pocity únavy. Rovnako naše pravidelné používanie obrazoviek, umelé svetlo z telefónov, počítačov a televízorov a zlé držanie tela, ktoré je dôsledkom neustáleho skláňania sa k obrazovkám, majú vplyv na naše zdravie. Je dôležité obmedziť čas strávený pri obrazovke pred spaním a cestou do práce či do školy sa pozerať na oblohu, stromy aj na ostatných ľudí – tak zmeníte svoj uhol pohľadu a začnete sa cítiť lepšie.

Ohľaduplnosť

Večný nedostatok času, preťaženie novými technológiami, zlé denné návyky, každodenné problémy a nadmerný prístup k informáciám spôsobujú, že prestávame vnímať svet okolo seba. Prestávame sa radovať z maličkostí, ako sú každodenné prechádzky, pohľad na oblohu a stromy, a dokonca aj na ostatných ľudí. Tým, že prichádzame o prírodu, prichádzame aj o vzťahy s ostatnými ľuďmi. Žiť vo svete algoritmov a obrazoviek neznamená, že by sme mali prechádzať životom so sklopenou hlavou. Keď pozrieme hore, preč z nášho digitálneho sveta do sveta, ktorý nás obklopuje, všimneme si nové veci a viac využijeme svoje vlastné postrehy. Sme otvorenejší – nielen voči prírode, ale aj voči ostatným ľuďom. Keď sme v prírode, aktivujú sa všetky naše zmysly.

Starostlivosť o prírodu

Môžeme ovplyvniť každodenné voľby, ktoré nám a našim deťom umožnia zažiť prírodu v jej plnej kráse. Tieto rozhodnutia majú vplyv nielen na našu duševnú pohodu, ale aj na to, ako sa budeme o prírodu starať v budúcnosti. Keď budeme vštepovať kľúčový význam prírody najmladším generáciám, budú sa o ňu starať aj vo vyššom veku a naučia sa využívať jej zdroje, aby sa vysporiadali so stresom, informačným prehltením a ďalšími problémami modernej spoločnosti. Zážitky z prírody v detstve majú vplyv na to, ako sa k prírode budeme chovať v budúcnosti. Potrebujeme s ňou byť v priamom kontakte, aby sme sa o ňu v dospelosti dokázali starať.

Spojenie s prírodou doma

Náš moderný životný štýl je príčinou toho, že sa zdržiavame vo vnútri viac ako naši predkovia a v zime trávime vonku ešte menej hodín. Každý z nás môže v každodennom živote znova nadviazať kontakt s prírodou – stačí, keď si ju trochu prenesieme do svojich domovov. Prirodzené svetlo zvyšuje produktivitu, riadi náš každodenný rytmus, čo nám pomáha lepšie spať a zlepšuje nám náladu. Privedenie slnečného svetla zhora je mimoriadne účinným spôsobom, ako dosiahnuť prirodzený tok svetla hlboko do našich domovov. Keď pozorujeme, ako sa deň mení na noc, a sme svedkami striedania ročných období, stávame sa súčasťou prírody. Aj v meste sa stačí na chvíľu pozrieť na oblohu, aby ste sa začali cítiť lepšie a viac prepojení s okolím. Priestor naplnený čerstvým vzduchom je zase priestorom naplneným zvukmi a vôňami prírody. Otvorenie okien prirodzenému prúdeniu vzduchu je skvelým spôsobom, ako vytvoriť zdravú vnútornú klímu.