Rekonštrukcia podkrovia – otázky a odpovede

Zjednodušene možno povedať, že ak stavebné úpravy vykonané pri rekonštrukcii nezasahujú do nosných konštrukcií, nemení vzhľad stavby ani spôsob jej užívania a ich prevedenie nemôže negatívne ovplyvniť požiarnu bezpečnosť, nevyžaduje sa ohlásenie ani stavebné povolenie. Ak stavebné úpravy zasahujú do nosných konštrukcií stavby alebo mení jej vzhľad, bude stavebné povolenie potrebné. Potrebu stavebného povolenia alebo ohlásenia odporúčame vždy konzultovať s miestne príslušným stavebným úradom.
U pamiatkovo chránených budov je ohlásenie požaduje vždy.

Môžete požiadať o dotáciu na zateplenie staršieho rodinného domu od Ministerstva dopravy a výstavby SK (www.zatepluj.sk). Pre jej získanie je potrebné vykonať kompletné zateplenie, teda zateplenie obvodového a strešného plášťa aj vnútorných deliacich konštrukcií a zároveň aj výmenu okien a dverí. Pri všetkých opatreniach sa potom musí dosiahnuť hodnôt požadovaných legislatívou a stanovených v norme STN 73 0540-2. Ak realizujete len časť opatrení, musíte preukázať, že ostatné prvky konštrukcie požadované hodnoty plnia (napr. keď sa už skôr zateplilo a chýba len výmena okien).

Splnenie požiadaviek je nutné preukázať projektovou dokumentáciou.

Pri zateplení domu môžete získať dotáciu až na 40 % nákladov, maximálne 7 000 EUR + max. 1 000 EUR (podľa dosiahnutej miery úspor, resp. zníženie potreby tepla na vykurovanie). Navyše môžete získať 800 EUR na projekt. Celkovo teda až 8 800 EUR.

Nie ste si istí, či ste do svojho projektu vybrali tie správne strešné okná a v dostatočnom počte? Poraďte sa s naším odborníkom a on vám povie, ako nový podkrovný priestor optimálne presvetliť.

V rôznych situáciách je vhodné použiť rôzne typy okien. Pri výbere okna je preto dobré zamerať sa ako na materiálové prevedenie, tak aj na ovládanie okna. 


Z pohľadu materiálu: Z hľadiska použitého materiálu si môžete vybrať buď drevené alebo biele bezúdržbové okná. Drevené strešné okná sa hodia tam, kde prírodný materiál dokreslí atmosféru interiéru. Bezúdržbové strešné okná VELUX majú drevené jadro, ktoré je obalené vrstvou polyuretánu. Tá zaručuje vysokú odolnosť okna proti vlhkosti. Aj preto je tento typ strešných okien vhodný napríklad do kúpeľne či kuchyne, kde vznikajú aj vyššie nároky na údržbu. Nadčasová biela farba a elegantné prevedenie však vytvárajú z bezúdržbových okien vhodný doplnok do všetkých typov interiérov – moderných, ale aj klasických. Vďaka polyuretánovej úprave naviac do budúcna ušetríte čas aj peniaze za brúsenie a lakovanie okien.


Z pohľadu ovládania: Pokiaľ chcete využiť priestor pod oknom, vyberte si kyvné strešné okno, ktoré sa ovláda pomocou madla v hornej časti krídla. Tento typ umožňuje pohodlné a jednoduché otváranie okolo stredovej osi a zároveň dovoľuje umiestniť nábytok pod okno. Preto sa hodí napríklad do domácej kancelárie alebo kuchyne, kde možno pracovnú plochu umiestniť priamo pod okno. To je veľmi praktické kvôli osvetleniu týchto plôch prostredníctvom denného svetla.


Pokiaľ túžite po panoramatickom výhľade, zvoľte výklopno-kyvné strešné okno. Tento typ okna sa otvára pomocou spodnej kľučky smerom von a poskytuje široký a ničím nerušený výhľad. Tento typ okna využijete napríklad v obývačke. Na výber správneho typu okna a na jeho ovládanie majú vplyv aj ďalšie faktory, napr. sklon strechy, výška nadmurovky, výška osôb, atď. Situáciu, kedy sú okná umiestnené v nedosiahnuteľnej výške, vyrieši použitie diaľkovo ovládaných kyvných strešných okien s elektricky alebo solárne napájaným motorom.

Pokiaľ ste priaznivcami moderných technológií a plánujete napojenie strešných okien na inteligentnú domácnosť alebo na automatické vetranie, sú pre vás určené všetky strešné okná VELUX INTEGRA®.


S výberom strešného okna vám radi poradíme.

Až 70 % vlastníkov domov uvádza dostatok denného svetla ako najdôležitejšie kritérium pri výbere novej nehnuteľnosti. Rozmery a počet okien do značnej miery určujú podobu obytného priestoru a formujú dojem, ktorým na ľudí pôsobí. Kombinácia strešných okien VELUX so zvislými presklenými plochami je výhodná aj preto, lebo do vášho domova vpúšťa svetlo z rôznych uhlov. Pre optimálny komfort odporúčame, aby presklená plocha predstavovala aspoň 10 % celkovej podlahovej plochy miestnosti.

Nie ste si istí, či bude vaše podkrovie dostatočne presvetlené? Využite našu službu – optimalizácia svetla v interiéri.

Montáž strešného okna je možné vykonávať počas celého roka. Obmedzením môže byť len vyššia vrstva snehu na streche alebo intenzívny dážď.
V prípade štandardne ponúkaných okien sa čas dodania pohybuje medzi 2 až 10 dňami podľa typu, veľkosti a materiálového prevedenia.

Zohnať spoľahlivú firmu nie je vždy jednoduché. Preto VELUX špeciálne preškolil montážne firmy, ktoré sa v každom z krajov zameriavajú na inštaláciu strešných okien. Na našej internetovej stránke nájdete lokátor montážnych firiem, kde si vyberiete dodávateľa podľa miesta stavby. Prípadne môžete o prepojenie s montážnou firmou požiadať zákaznícky servis VELUX.