Kompletný systém odvetrania dymu v súlade s európskymi normami EN

 • Otvára sa na 90° v priebehu 60 sekúnd

 • V streche vyzerá ako štandardné strešné okná VELUX (bez deflektora vetra)

 • K dispozícii s dvojitým alebo trojitým zasklením

 • Komfortné vetranie možné na dotyk gombíka. K dispozícii dažďový senzor.

 • Kompletný ovládací systém pre jednotlivé okná alebo skupiny okien

Strešné okno na odvetranie dymu

Typ okna:  Kód výrobku:  Vysvetlenie:  Certifikované EN: 
GGL ---- 306640 Drevo s trojitým zasklením EN 12101-2
GGL ---- 307340 Drevo s dvojitým zasklením EN 12101-2
GGU ---- 006640 Polyuretán s trojitým zasklením EN 12101-2
GGU ---- 007340 Polyuretán s dvojitým zasklením EN 12101-2

Strešné okno na odvetranie dymu vrátane deflektora vetra

Typ okna:  Kód výrobku:  Vysvetlenie:  Certifikované EN: 
GGL ---- SD00402 Drevo s trojitým zasklením EN 12101-2
GGL ---- SD00403 Drevo s dvojitým zasklením EN 12101-2
GGU ---- SD00402 Polyuretán s trojitým zasklením EN 12101-2
GGU ---- SD00403 Polyuretán s dvojitým zasklením EN 12101-2

Plne automatizovaný
systém na odvetranie dymu
pre ľubovoľný projekt

Preskúmať viac 
Preskúmať menej

Prehľad ovládacích systémov –
čo robia a kam sa hodia

Ovládací systém KFX 210

Kompletný ovládací systém
až pre 4 strešné okná
na odvetranie
dymu GGL/GGU alebo 1 svetlík
CSP.
Obsahuje: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Riadiaca jednotka KFC 210
 • 10 A
 • Ovláda až 4 strešné okná na odvetranie dymu
  GGL/
  GGU alebo 1 svetlík
  na
  odvetranie dymu CSP.
    Riadiaca jednotka KFC 220
 • 2 x 10 A
 • Ovláda až 8 strešných okien na odvetranie dymu
  GGL/
  GGU alebo 2 svetlíky
  na odvetranie dymu
  CSP.
    Tlačidlový hlásič požiaru KFK 100 
 • Tlačidlový hlásič požiaru
  na aktivovanie
  funkcie odvetrania
  dymu.
    Komfortný spínač KFK 200 
 • Nástenný spínač
  umožňujúci prirodzené
  vetranie pre
  každodenný komfort.
     Detektor dymu KFA 100 
 • Detektor dymu
  na skorú
  detekciu požiaru.
     Dažďový senzor KLA 200
 • Zatvára okno v
  režime komfortného
  vetrania v prípade dažďa.
 • V prípade požiaru potlačené.

Použiteľné kdekoľvek tam, kde sa vyžaduje odvetranie dymu.

Schodiská
Kancelárie a verejné budovy

Výrobné závody a sklady

Odvetranie dymu pre svetlíky

VELUX predáva taktiež okná na odvetranie dymu pre ploché strechy.
Prečítajte si viac kliknutím na odkaz.

Často kladené otázky (FAQ)

Strešné okná na odvetranie dymu do šikmej strechy

Preskúmať viac
Preskúmať menej

Odvetranie dymu

 • EN 12101-2 je európska norma pre výrobky s názvom „špecifikácia pre zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním“
 • Od 1. septembra 2006 všetky zariadenia s prirodzeným odsávaním dymu a tepla musia disponovať označením CE podľa európskej normy pre výrobky EN 12101-2.
 • EN 12101-10 je európska norma pre výrobky s názvom: „Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia – Napájací zdroj“
 • Všetky napájacie zdroje VELUX pre odvetranie dymu sú v súlade s EN 12101-10.
 • Zariadenie s prirodzeným odsávaním dymu a tepla by malo byť klasifikované, čo sa týka:
  1. Spoľahlivosti: Požiadavka na počet cyklov, počas ktorých odsávacie zariadenie dokáže bezpečne fungovať
  2. Zaťaženie snehom: Požiadavka na maximálne zaťaženie snehom na zabezpečenie plnej funkcie
  3. Nízka teplota: Požiadavka na minimálnu teplotu v miestnosti na zabezpečenie funkcie
  4. Zaťaženie vetrom: Požiadavka na maximálne sanie vetra, ktoré odsávacie zariadenie dokáže vydržať bez ohrozenia funkcie
  5. Tepelná expozícia: Požiadavka na teplotu, za ktorej si odsávacie zariadenie zachováva svoju funkciu po dobu 30 minút tepelnej expozície
  6. Aerodynamická voľná plocha: Požiadavka na účinnosť odsávacieho zariadenia pre všetky smery vetra
  7. Certifikačné skúšky musí vykonať certifikovaný skúšobný ústav
 • Ovládacie zariadenie okna a odvetrania dymu musí byť preskúšané a certifikované ako jedna jednotka
 • Certifikáciu musí uskutočniť notifikovaný skúšobný ústav 
 • Odsávacie zariadenie s prirodzeným odvodom dymu a tepla musí mať označenie CE a hodnoty certifikácie musia byť zobrazené na výrobku
 • Norma stanovuje požiadavky pre odsávacie zariadenia s prirodzeným odvodom dymu a tepla nezávisle od toho, či sú umiestnené na šikmých alebo plochých strechách.
 • Okná na odvetranie dymu VELUX sú označené CE a boli testované z hľadiska parametrov EN 12101-2 
 • Všetky výrobky na odvetranie dymu sú aktualizované v súlade s harmonizovanými normami v sérii EN 12101, čo sa týka regulácie dymu a tepla, len čo normy nadobúdajú platnosť
 • Výrobok na prirodzené odvetranie dymu a tepla nemôže niesť označenie CE, ak nebol klasifikovaný v súlade s normou pre výrobky EN 12101-2
 • S oknami VELUX na odvetranie dymu sa dodáva vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje hodnoty certifikácie
 • Okno VELUX na odvetranie dymu zahrňujúce deflektor vetra by sa malo používať tam, kde sú prítomné požiadavky na aerodynamickú voľnú plochu

ALEBO:

 • Okno na odvetranie dymu VELUX (bez deflektora vetra) by sa malo používať tam, kde sú prítomné požiadavky na geometrickú plochu odvetrania

A:

 • Ovládací systém VELUX na súčasné ovládanie až štyroch okien na odvetranie dymu alebo spojené s viacerými riadiacimi jednotkami VELUX KFC 210/220
 • Alebo ľubovoľný ovládací systém na odvetranie dymu, ktorý je aplikovateľný a schválený na použitie so strešnými oknami na odvetranie dymu VELUX GGL/GGU
 • Okná VELUX na odvetranie dymu sa dodávajú v niekoľkých štandardných veľkostiach VELUX, čo umožňuje správnu špecifikáciu pre rozmanité použitia (prispôsobiť lokálnej ponuke)
 • Je možný výber medzi drevenou úpravou a bielou polyuretánovou úpravou
 • Symetria stredového otočného čapu pri uhle otvorenia 90° umožňuje ešte rovnomernejšiu účinnosť, čo znamená, že kyvné strešné okno umožňuje účinné odsávanie dymu a tepla nezávisle od smeru vetra. Uvedené znamená, že nie je potrebný potrebný senzor vetra a že na splnenie požiadavky často stačí iba jedno okno VELUX na odvetranie dymu.
 • Podľa normy pre výrobky EN 12101-2 musí byť účinnosť zariadenia s prirodzeným odsávaním dymu a tepla meraná pri expozícii vetru z rôznych uhlov
 • Áno: Okná VELUX na odvetranie dymu splnili požiadavky skúšky spoľahlivosti v norme EN 12101-2, ktorá vyžaduje, aby okno mohlo fungovať viac ako 10 000 cyklov
 • Na účely komfortného vetrania sa okno otvára maximálne na 200 mm (odporúčané), čím je tiež v súlade s bezpečnostnou normou EN 60335-2-103
 • Charakteristika kyvného okna vo vzťahu ku komfortu je priaznivá, keďže krídlo pri komfortne otvorenom okne chráni pred dažďom, padajúcim lístím a pod.
 • Ovládací systém VELUX (KFX 210) sa môže používať na ovládanie až 4 okien na odvetranie dymu, čím poskytuje možnosť vytvárať geometrickú plochu dymu 6 – 5 m2 alebo aerodynamicky voľnú plochu takmer 3 m2.
 • Ak treba, je možné spojiť viacero riadiacich jednotiek (KFC 210/220) na ovládanie až 80 okien VELUX na odvetranie dymu.
 • Integrované zálohovanie na batériu v riadiacom systéme znamená, že systém bude v prípade výpadku napájania naďalej reagovať po dobu 72 hodín
 • Strešné okno VELUX na odvetranie dymu sa montuje na strechách so sklonom medzi 15 – 90°. Pri sklonoch strechy medzi 60 – 90° sa môžu uplatňovať špeciálne požiadavky. Prosím, pozrite si vaše lokálne požiadavky.
 • Na účely rýchlej a jednoduchej montáže bolo kompaktné ovládacie zariadenie odvetrania dymu predmontované na krídle strešného okna, čím sa dosahuje, že pri zatvorenom okne nie je vidieť
 • Na zabezpečenie stabilného a rýchleho otvárania sú na okne jednoducho namontované dve diskrétne plynové pružiny
 • Deflektor dymu sa montuje v závislosti od použitia
 • V prípade defektu je možné ovládacie zariadenia okna VELUX na odvetranie dymu vymeniť.
 • Áno: Systém na odvetranie dymu VELUX je možné ovládať externým poplachovým systémom
 • Modul na pripojenie k externým poplachovým systémom je obsiahnutý v riadiacich jednotkách KFC 210/220
 • VELUX poskytuje taktiež pomoc s montážou, uvedením do prevádzky a ročným servisom systému (prispôsobiť lokálnym ponukám)
 • Systém na odvetranie dymu VELUX je veľmi flexibilné a nákladovo efektívne riešenie, ktoré je vhodné pre rozmanité použitia, siahajúce od schodísk v apartmánových budovách až po komerčné budovy
 • Riešenia v oblasti odvetrania dymu VELUX sú účinné pri všetkých použitiach strešného okna, pričom poskytujú veľkú flexibilitu pri umiestnení okna na streche
 • Informácie o úžitkových vlastnostiach musia byť uvedené na samotných výrobkoch a sprevádzať vyhlásenie alebo certifikát zhody CE
 • Označenie CE zabezpečuje jednoduché porovnávanie úžitkových vlastností
 • Súlad s EN 12101-2 je možné dosiahnuť iba vtedy, ak sú výrobky označené s odkazom na normu a verzia normy použitej na certifikáciu je uvedená na výrobku
 • Deflektory vetra by sa mali používať vtedy, keď sa zákonné požiadavky pre odvetranie zameriavajú na aerodynamicky voľnú plochu. Toto môže závisieť od použitia a lokálnej legislatívy.
 • Okno VELUX na odvetranie dymu bez deflektora vetra sa používa vtedy, keď sa zákonné požiadavky pre odvetranie dymu zameriavajú iba na geometrickú plochu
 • Okná na odvetranie dymu sa môžu montovať do striech so sklonom medzi 15 až 90°.
 • Do plochých striech so sklonom 0 – 15° sa okná montujú pomocou obrubníka na plochú strechu VELUX ECX alebo sa používa svetlík na odvetranie dymu VELUX CSP.