Kopírovanie z aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO

Tento článok popisuje, ako skopírovať výrobky ovládané aplikáciou VELUX ACTIVE a bránou s cieľom dokončiť nastavenie nového ovládača VELUX Touch.

Pripravte bránu VELUX ACTIVE (biela krabička napájaná zo siete) na odoslanie kópie výrobkov do nového ovládača VELUX Touch.
Postupujte podľa ďalej uvedených krokov:

  1. Nájdite bránu VELUX ACTIVE a otočte ju, aby ste získali prístup k tlačidlu produktového kľúča (malý symbol kľúča) na zadnej strane.
  2. Stlačte a podržte tlačidlo produktového kľúča a sledujte, ako zelená LED dióda najskôr pomaly bliká a potom začne blikať rýchlejšie.
  3. Uvoľnením tlačidla produktového kľúča spustíte odosielanie kópie.

Teraz sa vráťte k ovládaču VELUX Touch a dokončite prenos a inštaláciu výrobkov.
Poznámka: Prenos výrobkov sa musí dokončiť najneskôr do 2 minút.

Pridanie výrobkov do nového ovládača VELUX Touch z aplikácie VELUX ACTIVE with Netatmo