Kopírovanie výrobkov zlyhalo!

Kopírovanie výrobkov zlyhalo!

Kopírovanie výrobkov sa, žiaľ, nepodarilo dokončiť.

Pretože to môže mať rôzne príčiny, odporúčame vám, aby ste si pred opätovným začatím kopírovania prečítali nižšie uvedené požiadavky.

  1. Pred začatím prípravy kopírovania vždy skontrolujte, či existujúci ovládač dokáže ovládať výrobky, ktoré sa majú skopírovať do ovládacieho panelu VELUX Touch.
  2. Počas kopírovania majte ovládač, z ktorého chcete kopírovať, vždy v blízkosti (30 – 50 cm) ovládača VELUX Touch.
  3. Vždy zosnímajte QR kód mobilným telefónom, aby ste získali potrebné (podrobné) pokyny na prípravu kopírovania.
    Poznámka: Pri vopred spárovaných ovládačoch (KLI 311/KLI 312/KLI 313) sú pokyny na prípravu na kopírovanie uvedené priamo na ovládači VELUX Touch.
  4. Pred začatím vyhľadávania výrobkov z ovládača VELUX Touch vždy dokončite všetky kroky uvedené v pokynoch.
  5. Vyhľadávanie výrobku z ovládača VELUX Touch vždy spustite najneskôr do 2 minút od dokončenia prípravy kopírovania výrobkov v existujúcom ovládači.

Tip: Ak máte k dispozícii viac ovládačov, z ktorých možno kopírovať výrobky, môžete do ovládacieho panela VELUX Touch pridávať výrobky po jednom.
Pozrite si informácie v časti „Prispôsobenie ovládača VELUX Touch” > „Pridať výrobky”.

Skúste kopírovanie vykonať ešte raz a zohľadnite pritom vyššie uvedené požiadavky.