Bez funkčného diaľkového ovládača

Tento článok popisuje, ako vynulovať výrobky, aby ste ich mohli nájsť a dokončiť nastavenie nového ovládača VELUX Touch.

Pripravte výrobky, ktoré chcete nájsť novým ovládačom VELUX Touch.
DÔLEŽITÉ: V závislosti od konkrétnej situácie postupujte podľa jedného z nižšie popísaných postupov.

Novo inštalované výrobky bez spárovaného ovládača

 1. Spárujte nástenný vypínač dodaný s výrobkom podľa pokynov priložených k inštalovanému výrobku VELUX.
 2. Vráťte sa k ovládaču VELUX Touch a znova spustite pridávanie výrobkov podľa pokynov pre nástenný vypínač.

Inštalované výrobky s poškodeným (alebo strateným) ovládačom

 1. Každý z výrobkov musíte resetovať, aby ste vymazali všetky predchádzajúce párovania ovládača. Je to nutné z dôvodu, že staré párovanie blokujú nové párovania. Zopakujte nižšie popísané postupy pre všetky svoje výrobky:
  • Elektrické a solárne okná/otvárania: Ručne otvorte okno a nakloňte motor mierne smerom dolu, aby ste našli tlačidlo RESET (svetlosivé tlačidlo). Stlačte a podržte tlačidlo RESET, kým sa reťaz motora nezačne krátko pohybovať. Tento pohyb signalizuje, že motor bol správne zresetovaný.
  • Vonkajšie rolety/markízy pripojené káblom: Resetovanie sa vykonáva automaticky resetovaním motora.
  • Solárne vonkajšie rolety/markízy: Ručne otvorte okno a odstráňte kryt na pravom konci vrchného plášťa doplnku (pozrite si pokyny dodané s doplnkom). Stlačte a podržte tlačidlo RESET, kým sa výrobok nezačne krátko pohybovať hore a dolu. Tento pohyb signalizuje, že motor bol správne zresetovaný. Znova nasaďte koniec krytu vrchného plášťa.
  • Rolety pripojené káblom: Resetovanie sa vykonáva automaticky resetovaním motora.
  • Solárne rolety: Posuňte plochý spínač na resetovanie pod jednotkou motora rolety vpravo a podržte ho, kým sa roleta nezačne krátko pohybovať hore a dolu. Tento pohyb signalizuje, že motor bol správne zresetovaný.
 2. Vráťte sa k ovládaču VELUX Touch a dokončite vyhľadanie a inštaláciu výrobkov.

Poznámka: Prenos výrobkov sa musí dokončiť najneskôr do 2 minút.