Používanie ovládača VELUX Touch

Prečítajte si, ako používať ovládač VELUX Touch

Používanie výrobku
Používanie výrobku – okno
Používanie výrobku – vonkajšie tienenie
Používanie výrobku – vnútorné tienenie
Zastavenie prebiehajúcej činnosti
VELUX Touch – Nastavenia
Zatvorenie všetkých výrobkov
Časovač vetrania