Kopírovanie z existujúceho nástenného vypínača (KLI 31x)

Tento článok popisuje, ako pridať výrobky ovládané existujúcim nástenným vypínačom (KLI 311, KLI 312 alebo KLI 313) a dokončiť nastavenie nového ovládača VELUX Touch.

Pripravte výrobok alebo výrobky, ktoré chcete pridať do nového ovládača VELUX Touch.
DÔLEŽITÉ: V prípade, že doma používate jednosmerné aj dvojsmerné ovládače, vždy začnite kopírovať výrobky z dvojsmerného ovládača.

  1. Ťuknutím na predné tlačidlo (symboly smerov nahor a nadol) overte, či nástenný vypínač ovláda výrobok alebo výrobky, ktoré chcete pridať.
  2. Nájdite tlačidlo nastavení (symbol ozubeného kolesa) na bočnej strane nástenného vypínača.
  3. Krátko stlačte tlačidlo nastavení pomocou špicatého predmetu, čím sa výrobok (výrobky) prepne do režimu párovania. Na potvrdenie škárovania sa okno/vonkajšia roleta/roleta mierne pohne.

Teraz sa vráťte k ovládaču VELUX Touch a dokončite prenos a inštaláciu výrobkov.
Poznámka: Prenos výrobkov sa musí dokončiť najneskôr do 10 minút.