Riešenie problému

Máte problém s ovládačom VELUX Touch? Radi vám pomôžeme.

Používanie ovládača VELUX Touch

Prečo displej často bliká?
Prečo sa tlačidlá na displeji prestávajú zobrazovať?
Prečo sa výrobok nepohybuje po výbere polohy?
Ako môžem po vytvorení skupiny ovládať výrobky jednotlivo?
Ako v prípade núdze zastavím prevádzku všetkých výrobkov?
Ako môžem prepínať medzi miestnosťami?
Ako často musím vymieňať batérie?
Aké je optimálne využitie ovládača VELUX Touch?

Tlačidlá na rýchle ovládanie

Môžem definovať viac časovačov vetrania?
Ako dočasne zmením trvanie vetrania?
Ako priradím konkrétne výrobky k rýchlemu ovládaniu Zatvorenie všetkých výrobkov?
Ako dočasne upravím rýchle ovládanie funkcie Zatvoriť všetky výrobky?
Ako vyberiem konkrétne výrobky, ktoré sa majú používať potichu?

Správa mojich výrobkov

Koľko výrobkov môžem pridať k svojmu ovládaču VELUX Touch?
Ako skopírujem obsah svojho ovládača VELUX Touch?
Ako pridám nástenný vypínač (KLI 31x) k svojmu výrobku?
Ako pridám výrobky iných značiek než VELUX do svojho ovládača?