Rekonštrukcia podkrovia s asistenciou VELUX

Premenou podkroví na domov sa zaoberáme už 80 rokov. Vďaka tejto tradícii máme bohaté skúsenosti, o ktoré sa s vami radi podelíme. Prevedieme vás rekonštrukciou krok za krokom a poradíme vám aj s konkrétnym riešením pre vaše podkrovie.

Posúdenie odborníkmi

Než sa pustíte do rekonštrukcie, potrebujete zistiť, či je vôbec možná a za akých podmienok. Prvým krokom by malo byť pozvanie statika. Ten posúdi kvalitu krovov a navrhne riešenie ich spevnenia.
Odporúčame osloviť tiež pokrývačov pre kontrolu strešnej krytiny. Možno bude potrebné vymeniť ju za novú.
V ďalšom kroku sa spojte s architektom, ktorý na základe vášho zámeru rozvrhne priestor tak, aby spĺňal všetky očakávania, bol plne funkčný a v súlade s platnými normami. Už v tejto fáze je dôležité zaoberať sa tepelným komfortom, správnym vetraním, presvetlením, výhľadom a v neposlednom rade efektívnym využitím priestoru.
Podkrovie je atypický priestor, preto je dôležité dokonale premyslieť aj budúce rozvody elektriny, vody a vykurovania, skrátka kompletné technické zariadenie. Architekt alebo projektant vám pripraví všetku projektovú dokumentáciu, ktorú budete potrebovať ako pre stavebné povolenie, tak k prípadnej žiadosti o dotáciu.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu sa nevyžaduje, ak stavebné úpravy vykonané pri rekonštrukcii:
  • nezasahujú do nosných konštrukcií,
  • nemenia vzhľad stavby ani spôsob jej užívania,
  • ich prevedenie nemôže negatívne ovplyvniť požiarnu bezpečnosť.
Stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu je nutné, ak:
  • stavebné úpravy zasahujú do nosných konštrukcií stavby, prípadne menia jej vzhľad,
  • ide o pamiatkovo chránenú budovu.

Odporúčame konzultovať potrebu stavebného povolenia alebo ohlásenia s miestne príslušným stavebným úradom.

Koľko svetla je dosť?

Prirodzené svetlo má zásadný význam pre vašu pohodu. Rozmery a počet okien do značnej miery určujú podobu obytného priestoru aj dojem, ktorým na ľudí pôsobí. Kombinácia strešných okien VELUX so zvislými presklenými plochami je výhodná tým, že vpúšťa do vášho domova svetlo z rôznych uhlov.

Pre optimálny komfort odporúčame, aby presklená plocha predstavovala najmenej 10 % celkovej podlahovej výmery miestnosti.

 

Ako vybrať nové strešné okno?

Zo širokej škály strešných okien VELUX nemusí byť ľahké vybrať to správne. Pred samotným nákupom by ste mali zvážiť napríklad nasledujúce:

Materiálové prevedenie

Okno s klasickým dreveným rámom alebo radšej bezúdržbové, o ktoré sa nebudete musieť starať?

Celodrevené strešné okná sa hodia tam, kde prírodný materiál dokreslí atmosféru interiéru. Biele bezúdržbové strešné okná VELUX majú drevené jadro obalené vrstvou polyuretánu, ktorá zaručuje vysokú odolnosť okna voči vlhkosti. Tento typ strešných okien sa odporúča najmä do kúpeľní či kuchýň. Oceníte ho ale aj preto, že rám nebudete musieť brúsiť ani lakovať.

Spôsob otvárania

Zvážte, ako vysoko bude okno osadené a či pod ním bude umiestnený nábytok.

Ak chcete využiť priestor pod oknom, sú ideálnym riešením kývne strešné okná s hornou ovládacou kľučkou. Hodia sa napríklad do domácich kancelárií a kuchýň, kde je výhodné umiestniť pracovnú plochu priamo pod okno kvôli prístupu denného svetla.
Pri vyššie umiestnených oknách (spodná hrana 130-150 cm) je vhodné voliť kývne okná so spodnou kľučkou.
Ak túžite po panoramatickom výhľade, vyberte výklopno-kývne strešné okná. Tento typ okien sa otvára pomocou spodnej kľučky smerom von a poskytuje ničím nerušený výhľad. Panoramatické okná určite oceníte napríklad v obývacej izbe.

Na výber správneho typu okna a spôsobu jeho otvárania majú vplyv aj ďalšie faktory ako sklon strechy, výška nadmurovky alebo výška osôb.

Typ ovládania

Manuálne alebo pohodlné diaľkové?

Manuálne ovládanie je vhodné pre ľahko prístupné strešné okná, ale ak máte okná v nedosiahnuteľnej výške alebo na zle prístupnom mieste, voľte diaľkové ovládanie. To isté platí v prípade, že počítate s napojením okien na inteligentnú domácnosť alebo systém VELUX ACTIVE.

Diaľkovo ovládané okná prinášajú väčšie pohodlie a môžete s nimi vetrať bez obáv z dažďa, pretože o zatvorenie sa postará dažďový senzor.

 

Pre zodpovedanie všetkých otázok navštívte nášho sprievodcu výberom strešného okna, alebo nás kontaktujte.

VELUX TIP

Pripravte sa na diaľkové ovládanie

Súčasné strešné okná môžete otvárať a zatvárať jediným stlačením ovládača. Počítajte s možnosťou pohodlného diaľkového ovládania už pri rekonštrukcii a priveďte k oknám kábel, aby ste ich mohli kedykoľvek doplniť motormi. Všetky kývne strešné okná s horným otváraním môžete ľahko motorizovať vďaka setu k adaptácii okná na elektrický pohon KMG + KUX.
Vaše podkrovie tak bude pripravené na plný užívateľský komfort a zdravé bývanie.

Ako na rekonštrukciu podkrovia získať dotáciu?

Môžete požiadať o dotáciu na zateplenie staršieho rodinného domu od Ministerstva dopravy a výstavby SK (www.zatepluj.sk). Pre jej získanie je potrebné vykonať kompletné zateplenie, teda zateplenie obvodového a strešného plášťa aj vnútorných deliacich konštrukcií a zároveň aj výmenu okien a dverí. Pri všetkých opatreniach sa potom musí dosiahnuť hodnôt požadovaných legislatívou a stanovených v norme STN 73 0540-2. Ak realizujete len časť opatrení, musíte preukázať, že ostatné prvky konštrukcie požadované hodnoty plnia (napr. keď sa už skôr zateplilo a chýba len výmena okien).

Splnenie požiadaviek je nutné preukázať projektovou dokumentáciou.

Pri zateplení domu môžete získať dotáciu až na 40 % nákladov, maximálne 7 000 EUR + max. 1 000 EUR (podľa dosiahnutej miery úspor, resp. zníženie potreby tepla na vykurovanie). Navyše môžete získať 800 EUR na projekt. Celkovo teda až 8 800 EUR.

Kde zohnať montážnu firmu?

Zohnať spoľahlivú firmu nie je vždy jednoduché. Preto VELUX špeciálne preškolil montážne firmy, ktoré sa v každom kraji zameriavajú na inštaláciu strešných okien. Na vyhľadanie najbližšej firmy vo svojom okolí použite náš vyhľadávač, alebo nás kontaktujte pomocou formulára nižšie a my vás s niektorou z firiem prepojíme.
VELUX TIP PRE PROFESIONÁLOV

VELUX Daylight Visualiser

VELUX Daylight Visualiser je jednoduchým nástrojom, ktorý umožňuje architektom a projektantom vytvárať vizualizácie a fotometrické analýzy, stanoviť činiteľ dennej osvetlenosti a spracovať celoročné bilancie a štúdie oslnenia.

Najčastejšie otázky a odpovede

Prečítajte si najčastejšie otázky a odpovede spojené s rekonštrukciou podkrovia na zdravý a slnečný domov.