Kopírovanie z rozhrania (KLF 200)

Tento článok popisuje, ako skopírovať výrobky ovládané existujúcim ovládačom softvérové rozhranie (KLF 200) a dokončiť nastavenie nového ovládača VELUX Touch.

Pripravte si rozhranie KLF 200 na odoslanie kópie výrobkov do nového ovládača VELUX Touch.
Postupujte podľa ďalej uvedených krokov:

  1. Nájdite rozhranie a otočte ho, aby ste získali prístup k tlačidlu produktového kľúča (malý symbol kľúča) na strane s káblom.
  2. Stlačte a podržte tlačidlo produktového kľúča a sledujte, ako zelená LED dióda najskôr pomaly bliká a potom začne blikať rýchlejšie.
  3. Uvoľnením tlačidla produktového kľúča spustíte odosielanie kópie.

Teraz sa vráťte k ovládaču VELUX Touch a dokončite prenos a inštaláciu výrobkov.
Poznámka: Prenos výrobkov sa musí dokončiť najneskôr do 2 minút.

Pridávanie výrobkov do nového ovládača VELUX Touch z rozhrania (KLF 200)