Začíname

Inštaláciu ovládača VELUX Touch vykonajte v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Inštalácia a nastavenie

Ak chcete nastaviť svoj nový ovládač VELUX Touch na ovládanie vašich existujúcich výrobkov VELUX, musíte dodržať jednoduchý postup.
Pri každom z nižšie uvedených krokov možno ťuknutím na šípku vpravo rozbaliť podrobné pokyny.
Zapnutie ovládača VELUX Touch (odstránením červeného jazýčka batérií)
Výber oblasti a nastavenie prevádzkovej frekvencie (Európa alebo Severná Amerika)
Vyberte existujúci typ ovládača, z ktorého chcete kopírovať výrobky (pomocou QR kódu získate odkaz na podrobné pokyny v závislosti od vybratého typu ovládača).
Kopírovanie/pridávanie výrobkov do ovládača VELUX Touch a overenie, či skopírované všetky výrobky
Začiatok používania ovládača VELUX Touch (alebo pridávanie ďalších výrobkov z iných ovládačov)
Teraz ste dokončili nastavenie a môžete začať používať ovládací panel.

Prehľad symbolov

Pokiaľ si nie ste istí významom symbolov použitých na novom ovládači VELUX Touch, všetky symboly sú vysvetlené tu