Kopírovanie z existujúceho ovládacieho panela (KLR 200)

Tento článok popisuje, ako skopírovať výrobky ovládané existujúcim ovládacím panelom (KLR 200) a dokončiť nastavenie nového ovládača VELUX Touch.

Pripravte si dvojsmerný ovládací panel KLR 200 na odoslanie kópie výrobkov do nového ovládača VELUX Touch.
Postupujte podľa ďalej uvedených krokov:

  1. Zapnite ovládací panel (ikona domčeka v pravom dolnom rohu).
  2. Karta viac („+” v pravom hornom rohu)
  3. Karta Nové výrobky
  4. Karta Kopírovať ovládač
  5. Karta ďalej (šípka v pravom hornom rohu) začne sa odosielanie kópie

Teraz sa vráťte k ovládaču VELUX Touch a dokončite prenos a inštaláciu výrobkov.
Poznámka: Prenos výrobkov sa musí dokončiť najneskôr do 2 minút.

Pridávanie výrobkov do nového ovládača VELUX Touch z existujúceho ovládacieho panela (KLR 200)