Kopírovanie z existujúceho ovládača VELUX Touch (KLR 300)

Tento článok popisuje, ako skopírovať výrobky ovládané existujúcim ovládačom VELUX Touch (KLR 300) a dokončiť nastavenie nového ovládača VELUX Touch.

Pripravte si existujúci dvojsmerný ovládací panel VELUX Touch KLR 300 na odoslanie kópie výrobkov do nového ovládača VELUX Touch.
Postupujte podľa ďalej uvedených krokov:

Na existujúcom ovládači VELUX Touch

  1. Otočte ovládač VELUX Touch, aby ste získali prístup k priestoru pre batérie na zadnej strane. Odstráňte kryt priestoru na batérie a na ľavej strane nájdete tlačidlo produktového kľúča (symbol kľúča).
  2. Stlačte a podržte tlačidlo produktového kľúča a sledujte, ako zelená LED dióda najskôr pomaly bliká a potom začne blikať rýchlejšie.
  3. Uvoľnením tlačidla produktového kľúča spustíte odosielanie kópie.

Teraz sa vráťte k novému ovládaču VELUX Touch a dokončite prenos a inštaláciu výrobkov.
Poznámka: Prenos výrobkov sa musí dokončiť najneskôr do 2 minút.

                                                               Pridanie výrobku z existujúceho ovládača VELUX Touch