Kopírovanie z riadiacej jednotky (KLC 410)

Tento článok popisuje, ako pridávať výrobky ovládané existujúcou riadiacou jednotkou (KLC 410) s bezpotenciálovým spínačom, a tak dokončiť nastavenie nového ovládača VELUX Touch.

Pripravte výrobok alebo výrobky, ktoré chcete pridať do nového ovládača VELUX Touch.
DÔLEŽITÉ: Ak sa riadiaca jednotka používa iba s bezpotenciálovým spínačom, musí sa najprv pridať nástenný vypínač KLI, aby sa umožnila integrácia s ovládačom VELUX Touch.

Riadiaca jednotka KLC 410 spárovaná s nástenným vypínačom (KLI 31x)

  1. Postupujte podľa pokynov: Kopírovanie z existujúceho nástenného vypínača (KLI 31x)

Riadiaca jednotka KLC 410 spárovaná s ovládacím panelom (KLR 200)

  1. Postupujte podľa pokynov: Kopírovanie z existujúceho ovládacieho panela (KLR 200)

Riadiaca jednotka KLC 410 používanáiba s bezpotenciálovým spínačom

  1. Vyhľadajte riadiacu jednotku a tlačidlo RESET (červené bodové označenie na strane kábla).
  2. Stlačením a podržaním tlačidla RESET na 10 sekúnd vynulujete všetky predchádzajúce spárovania.
  3. Spárujte nástenný vypínač KLI s riadiacou jednotkou: Na nástennom vypínači KLI špicatým predmetom krátko stlačte tlačidlo párovania (symbol s dvoma kruhmi).
  4. Prepnite riadiacu jednotku do režimu párovania: Na ovládacom spínači KLI krátko stlačte tlačidlo nastavenia (symbol ozubeného kolesa) pomocou špicatého predmetu.
  5. Pridajte bezpotenciálový spínač: Na bezpotenciálovom spínači stlačte tlačidlo otvoriť/nahor alebo dolu/zavrieť.

Teraz sa vráťte k ovládaču VELUX Touch a dokončite prenos a inštaláciu výrobkov. Postupujte podľa pokynov: Kopírovanie z existujúceho nástenného vypínača (KLI 31x)