Funkcia scenárov a automatizácie 

Prostredníctvom týchto videí, článkov a najčastejších otázok môžete objaviť, čo všetko dokáže funkcia ovládania pomocou scenárov a automatizácií urobiť pre vašu domácnosť.

VELUX App Control – inštalácia

Návod na používanie a vytvorenie automatizácie miestností

Návod na používanie a vytvorenie ovládania pomocou scenárov

Návod na používanie a upravovanie parametrov miestností

Scenáre a automatizácie

V máji 2021 sme funkciu ACTIVE riadenie nahradili funkciou Scenáre & Automatizácie. Tú tvoria možnosti Ovládanie pomocou scenárov a Automatizácie vnútornej klímy. Funkcia ovládania pomocou scenárov vám ponúka možnosť si v prípade okien a príslušenstva VELUX INTEGRA® nastaviť vlastné scenáre v súlade s vašimi požiadavkami. Ak používate aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO, funkcia automatizácií vnútornej klímy sa postará, aby sa prevádzka vašich produktov riadila podľa senzorov vnútornej klímy. Ak používate aplikáciu VELUX App Control, funkcia automatizácií vnútornej klímy je deaktivovaná, pretože toto riešenie žiadne senzory neobsahuje.

Poznámka: Požívateľ aplikácie VELUX App Control si môže do svojho riešenia senzory vnútornej klímy kedykoľvek doplniť a na aplikáciu VELUX ACTIVE upgradovať.

Funkciu ACTIVE riadenie sme z aplikácie VELUX ACTIVE with Netatmo odobrali. Ak ste si v aplikácii nevytvorili žiadne nové scenáre, budú vaše okná a príslušenstvo radu VELUX INTEGRA® ďalej fungovať rovnako ako pred touto aktualizáciou. Pokiaľ sa v tejto novej funkcii chcete lepšie zorientovať, pozrite si videá k téme scenárov a automatizácií.
V prípade aplikácie VELUX App Control nemôžete používať automatizáciu klímy. Táto funkcia totiž využíva senzory vnútornej klímy. Senzory vnútornej klímy produkty VELUX INTEGRA® využívajú na to, aby sa automaticky prispôsobovali teplote, vlhkosti a úrovniam CO2 v domácnosti a nastaveniam, ktoré ste v tejto oblasti urobili. Scenáre, ktoré ste si pri výrobkoch vytvorili sami, budú mať pred automatizáciami klímy vždy prednosť.

Poznámka: Ak chcú používatelia aplikácie VELUX App Control využívať automatizácie klímy, môžu si do svojho riešenia senzory vnútornej klímy začleniť a upgradovať tak na aplikáciu VELUX ACTIVE with Netatmo. 

Svoje produkty máte vždy pod kontrolou. Nastavenie oneskorenia zaistí, aby ovládanie s absolútnou prioritou a ovládanie pomocou scenárov fungovalo tak, ako chcete – bez ohľadu na informácie z automatizácie vnútornej klímy vychádzajúcej z hodnôt senzorov.
V tabuľke v ďalšej časti sa dozviete viac o tom, ako nastavenie oneskorenia vlastne funguje.


Váš spôsob ovládania

Čas spustenia

Ochrana pred poveternostnými vplyvmi

Ovládanie s absolútnou prioritou

  • Pomocou posuvníka v aplikácii
  • Pomocou diaľkového ovládača
  • Apple HomeKit
  • Hlasové ovládanie pomocou asistenta Siri
  • Hlasové ovládanie Hey Google
  • Automatické zatváranie zo zobrazenia miestnosti

Okamžité spustenie

Ak prší, otvárať okná iba do vetracej polohy

Ovládanie pomocou scenárov

Okamžité spustenie

Neotvárať okná, ak prší, fúka príliš silný vietor, je veľmi zima alebo teplo

Automatizácie vnútornej klímy
(vrátane pravidelného vetrania)

Spustí sa, keď po aktivácii ovládania s absolútnou prioritou alebo ovládania pomocou scenárov uplynie čas oneskorenia.

Neotvárať okná, ak prší, fúka príliš silný vietor, je veľmi zima alebo teplo


Vďaka scenárom a automatizáciám máte svoju domácnosť pod kontrolou

V máji 2021 sme do aplikácie VELUX ACTIVE začlenili funkciu využívajúcu scenáre a automatizácie, 
ktorá vám dáva možnosť si vytvoriť scenáre na každý deň zladené s vašimi bežnými činnosťami. 

Porovnanie aplikácií VELUX APP a VELUX ACTIVE

Na trhu s inteligentnými riešeniami vychádza nová hviezda. Pretože ste vlastníkom produktu radu VELUX INTEGRA, máte v prípade svojich produktov INTEGRA na výber z dvoch riešení pre inteligentnú domácnosť.

V máji 2021 sme uviedli novú aplikáciu VELUX APP (KIG 300 EU). Predstavuje riešenie pre používateľov inteligentných domácností, ktorí by síce radi využívali skvelé výhody riešenia VELUX ACTIVE, na automatizáciu klímy však ešte nie sú úplne pripravení. V tomto článku si objasníme, čím sa tieto dva produkty líšia.