Zero waste – kráčame k nulovému odpadu

Jún 2019

Skupina VELUX má dlhodobú víziu dosiahnuť nulový odpad. Zaviazali sme sa chrániť a neustále pracovať na znižovaní nášho vplyvu na životné prostredie a využívať prírodné zdroje. Jedným z prvkov, na ktorý sa zameriavame je odpad. Riadime sa environmentálnou politikou, neustále optimalizujeme efektívnosť našich zdrojov a znižujeme množstvo odpadu vznikajúceho pri našej výrobe.

V roku 2018 skupina VELUX dosiahla až 97% recykláciu odpadu z výrobných procesov.
75% odpadu z výroby bolo recyklovaných 
22% odpadu z výroby bolo použitých ako zdroj energie na generovanie tepla
1% odpadu z výroby bolo zaradeného ako nebezpečný odpad
2% odpadu z výroby putovalo na skládku

V rámci nášho výrobného závodu v súvislosti s globálnou víziou v oblasti životného prostredia skupina angažovaných kolegov vytvorila tím Zero waste, ktorého cieľom na rok 2019 je zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia, správnej recyklácie odpadu a dôsledkoch na zdravie nás všetkých. 

1. Zníženie používania plastových pohárov vo výdajných automatoch na teplé nápoje a s tým súvisiaca kampaň o tom, aká je denná spotreba používania plastových pohárov v našom závode.
2. Účasť členov Zero waste tímu na konferencii s názvom „Slovakia Going Zero Waste“, ktorá potvrdila, že sme síce na začiatku dlhej cesty, ale vykročili sme tým správnym smerom. 
3. Aktivita ku dňu Zeme „Upracme si vo vlastnom dvore“ bola zameraná na vyzbieranie odpadu v areáli závodu. Všetkým dobrovoľníkom aj touto cestou ďakujeme. 
 
A čo nám pomáha byť k znižovaniu odpadu v našom regióne?
Je to napríklad:
Bezobalová predajňa, kde si môžete do vlastných nádob načapovať drogériu
Aktivity ku dňu Zeme organizované mestom, ale aj okolitými dedinami
Miestne obchody vymenili mikroténové vrecká za papierové
Reštaurácie začínajú baliť jedlo do nádob z rozložiteľných materiálov
Zber šatstva, kde môžeme posunúť nami nechcené, ale zachovalé oblečenie k novému majiteľovi

 

 


Ďalšie články