Podpora jednotky VELUX ACTIVE with NETATMO

Most popular questions

Ktoré io-homecontrol produkty možno spárovať s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO?   Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Kde nájdem adresu MAC alebo sériové číslo môjho výrobku?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE

Nedarí sa mi spárovať jednotku VELUX ACTIVE s mojou Wi-Fi sieťou. Čo môžem urobiť?

Ako môžem zdieľať prístup k aplikácii VELUX ACTIVE?
Môžem definovať skupinu výrobkov, ktoré sa budú ovládať súčasne?
Ako ovláda algoritmus aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO moju vnútornú klímu?
Môžem aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO používať v zime?

Najobľúbenejšie videáKompatibilita

Je aplikácia dostupná pre môj telefón?

Koľko používateľov (alebo inštancií aplikácie) môžem pripojiť k mojej bráne VELUX ACTIVE?
Koľko domácností môžem ovládať prostredníctvom tejto aplikácie?
Aké sú požiadavky na používanie aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO?    Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Aké typy siete Wi-Fi sa vyžadujú?
Ktoré io-homecontrol produkty možno spárovať s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO?   Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Koľko výrobkov možno ovládať pomocou aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO?

Môžem používať aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO, ak mám manuálne ovládané strešné okno VELUX?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE

Koľko senzorov môžem pridať k svojej bráne VELUX ACTIVE?
Koľko spínačov môžem pridať k svojej bráne VELUX ACTIVE?
Je systém VELUX ACTIVE kompatibilný s IFTTT?

Moja inštalácia

Mám problém s inštaláciou úvodného balíka aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO. Čo mám robiť?   Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Kde nájdem adresu MAC alebo sériové číslo môjho výrobku?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Ako si môžem prevziať aplikáciu?
Môžem aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO nainštalovať bez senzorov?
Ako môže nový používateľ získať prístup k aplikácii a môjmu riešeniu využívajúcemu aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO?
Mám nový telefón alebo tablet. Ako môžem získať prístup k svojmu existujúcemu riešeniu využívajúcemu aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO?
Môžem k aplikácii VELUX ACTIVE with NETATMO pripojiť súčasne telefón so systémom Apple a telefón so systémom Android?
Ako zistím, či sa moja brána správne napája?
Kam mám umiestniť bránu?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Musí aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO inštalovať elektroinštalatér?
Kúpil/-a som si novú aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO na výmenu starej aplikácie. Ako môžem preniesť staré údaje?

Nedarí sa mi spárovať jednotku VELUX ACTIVE s mojou Wi-Fi sieťou. Čo môžem urobiť?

Moja sieť Wi-Fi má slabý signál. Ako ho môžem zlepšiť?
Zmenil/-a som prístupový kód siete Wi-Fi alebo som sa presťahoval/-a. Ako môžem aktualizovať konfiguráciu svojej siete Wi-Fi?   Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Brána nezistila môj senzor alebo spínač odchodu. Čo mám robiť?
Kam mám umiestniť senzory?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Kam mám umiestniť spínač odchodu?
Aký je maximálny prevádzkový dosah medzi senzorom/spínačom odchodu a bránou?
Senzor/spínač odchodu má slabý signál. Ako ho môžem zlepšiť?
Ako mám vybrať výrobky, ktoré bude ovládať senzor?
Ako nainštalujem doplnkový senzor?   Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Ako môžem odstrániť senzor?
Ako môžem presunúť senzor do inej miestnosti?
Môžem jeden senzor používať na ovládanie viacerých miestností?
Ako nainštalujem doplnkový spínač odchodu?
Aký je maximálny dosah ovládania medzi bránou a výrobkom?
Musím pred inštaláciou aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO resetovať všetky strešné okná?
Práve som si zakúpil/-a nové okno alebo zatieňujúci doplnok. Ako ho spárujem s diaľkovým ovládačom?
Práve som si zakúpil/-a nové okno alebo zatieňujúci doplnok. Ako ho môžem pridať do brány VELUX ACTIVE?
Ako môžem aktualizovať bránu VELUX ACTIVE?

Používanie mojej aplikácie

Kde si môžem pozrieť podmienky používania aplikácie VELUX ACTIVE?

Kde si môžem pozrieť úroveň kvality vzduchu vo svojej domácnosti?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE

Kde si môžem pozrieť hodnoty namerané jednotlivými senzormi?
Aká je vhodná vnútorná teplota?
Ako môžem prepínať stupne Fahrenheita a Celzia?
Aká je vhodná vnútorná vlhkosť vzduchu?
Aká je vhodná vnútorná hladina CO2?
Kde môžem skontrolovať úroveň nabitia batérie/rádiový signál brány a diaľkových ovládačov?
Ako v aplikácii zobrazím inú domovskú obrazovku?
Zabudol/-la som heslo pre svoje konto. Čo mám robiť?
Ako môžem zdieľať prístup k aplikácii VELUX ACTIVE?
Ako môžem aktualizovať aplikáciu na najnovšiu verziu?
Ako môžem strešné okno alebo zatieňujúci doplnok VELUX presunúť do požadovanej polohy?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Ako zastavím používané okno alebo zatieňujúci doplnok?
Ako dočasne zastavím automatické ovládanie okna?
Ako otvorím okno do vetracej polohy?
Ako v aplikácii nájdem správne okno alebo zatieňujúci doplnok, ktorý sa má ovládať?
Môžem definovať skupinu výrobkov, ktoré sa budú ovládať súčasne?
Prečo nemám prístup k oknu alebo zatieňujúcemu doplnku prostredníctvom aplikácie, no aplikácia VELUX ACTIVE with NETATMO výrobok stále automaticky ovláda?
Môžem zmeniť predvolené nastavenia automatického ovládania?
Ako premenujem svoju domácnosť, miestnosť alebo výrobky?
Môžem vytvoriť upozornenie, ktoré ma upozorní na nízku úroveň nabitia batérií senzora?
Ako môžem spravovať svoje preferencie týkajúce sa upozornení alebo vytvárať vlastné upozornenia?
Na čo slúžia tlačidlá na rýchle ovládanie označené slnkom a mesiacom?
Môžem upraviť funkcie tlačidiel na rýchle ovládanie?
Na čo slúžia tlačidlo na rýchle ovládanie zámky a spínač odchodu?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Prečo nemôžem svoj dom odomknúť prostredníctvom aplikácie (sivá ikona odomknutia)?
Prečo sa môj dom odomkne, keď otvorím okno pomocou diaľkového ovládača?

Merania a automatické ovládanie

Ako ovláda algoritmus aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO moju vnútornú klímu?
Môžem upraviť to, ako algoritmy ovládajú moje strešné okno a zatieňujúci doplnok?
Berie algoritmus do úvahy aj také faktory počasia, ako sú vietor, chlad a teplo?

Bude sa moje strešné okno automaticky otvárať aj za dažďa?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE

Ako vyberiem strešné okná, ktoré sa budú ovládať pomocou aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO?
Bude aplikácia VELUX ACTIVE with NETATMO fungovať aj počas výpadkov internetového pripojenia alebo elektrického prúdu?
Môžem aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO používať v zime?
Moje automatické ovládanie prejde po výpadku elektrického prúdu do bezpečného režimu. Čo mám robiť?
Môžem nastaviť strešné okno tak, aby sa po uplynutí vopred definovaného limitu automaticky zatvorilo?
Aký je maximálny časový limit automatického zatvorenia okna?
Môžem definovať vlastný plán otvárania a zatvárania strešných okien alebo zatieňujúcich doplnkov?
Môžem aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO vypnúť a zastaviť tak automatické ovládanie strešných okien alebo zatieňujúcich doplnkov?
Môžem na noc vypnúť automatické ovládanie?  Prehrať video o aplikácii VELUX ACTIVE
Môžem aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO v jednej miestnosti vypnúť, no nechať ju zapnutú v inej miestnosti?
Ako meria aplikácia VELUX ACTIVE with NETATMO izbovú teplotu?
Teplota zobrazená v aplikácii sa líši od hodnoty nameranej iným teplomerom. Čo mám robiť?
Ako meria aplikácia VELUX ACTIVE with NETATMO úroveň vlhkosti vzduchu v miestnosti?
Ako meria aplikácia VELUX ACTIVE with NETATMO hladinu oxidu uhličitého (CO2) v miestnosti?
Môj senzor nefunguje. Čo mám robiť?
Nevidím v aplikácii žiadne namerané hodnoty dažďa. Čo môžem robiť?
Niektoré hodnoty namerané senzorom sa nezobrazujú. Čo môžem urobiť?
Ako často musím vymieňať batérie senzora a spínača odchodu?

Moje údaje

Aké osobné údaje a údaje o výrobkoch ukladá skupina VELUX a ako dlho ich ukladá?
Kde sa ukladajú moje osobné údaje?
Vidia moje osobné údaje iné osoby?
Aké údaje zhromažďuje aplikácia VELUX ACTIVE with NETATMO a ako sa používajú?
Ako môžem získať kópiu svojich osobných údajov?
Ako môžem zmeniť svoju e-mailovú adresu alebo iné osobné údaje?
Ako môžem odstrániť svoje osobné údaje?
Čo mám robiť, ak zaznamenám problém s únikom dát alebo ochranou súkromia?

Aplikácia HomeKit

Čo je Apple HomeKit?
Ako môžem aplikáciu Apple HomeKit využívať naplno?
Moje strešné okná VELUX sú správne spárované s aplikáciou VELUX ACTIVE with NETATMO, no nefungujú s aplikáciou Apple HomeKit. Čo mám robiť?
Nedarí sa mi nastaviť Apple HomeKit. Ako môžem postupovať?
Prečo sa môj dom odomyká, keď otvorím okno pomocou aplikácie Apple HomeKit?
Aplikácia Apple HomeKit nefunguje, keď som mimo domu. Čo mám robiť?
Svoje strešné okno a zatieňujúci doplnok VELUX nemôžem ovládať hlasovými príkazmi Siri. Čo mám robiť?
Kde nájdem inštalačný kód aplikácie Apple HomeKit pre aplikáciu VELUX ACTIVE with NETATMO?
Ako môžem zdieľať ovládanie v aplikácii Apple HomeKit?
Môžem pridať bránu do aplikácie Apple HomeKit bez inštalácie aplikácie?
Ako môžem resetovať nastavenie HomeKit domácnosť ak nevyužívam aplikáciu VELUX ACTIVE?
Ako môžem aktualizovať konfiguráciu siete Wi-Fi, keď nepoužívam aplikáciu VELUX ACTIVE?