VELUX ACTIVE with NETATMO support

Najčastejšie otázky

Aplikácia VELUX ACTIVE má obmedzený počet 5 spínačov odchodu na jednu bránu.
Ak sa vyžaduje viac ako 5 spínačov, musíte si domácnosť rozdeliť na dve oblasti a pre každú oblasť použiť jednu bránu.

Bránu umiestnite do stredu, aby ste zaručili stabilné bezdrôtové pripojenie všetkých výrobkov VELUX a smerovača siete Wi-Fi. Intenzitu signálu siete Wi-Fi zobrazíte v ponuke Nastavenia > Správa domácnosti v aplikácii VELUX ACTIVE with NETATMO. Po určení optimálnej polohy môžete bránu VELUX ACTIVE namontovať na stenu pomocou montážnej konzoly.

Ak by ste chceli používať aplikáciu VELUX ACTIVE na vytvorenie zdravšej vnútornej klímy, no nemáte strešné okno na elektrický pohon, k manuálne ovládaným strešným oknám môžete pridať modernizačnú súpravu so solárnym motorom. Ďalšie informácie o výrobkoch s montážou elektrického pohonu a o kompatibilite nájdete v Sprievodcovi kompatibility.

 

Ak chcete bránu pripojiť k novému prístupovému bodu siete Wi-Fi (smerovaču), prejdite v aplikácii do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Brána > Nastavenie siete Wi-Fi. Zobrazia sa pokyny na opätovné zadanie identifikačného kódu prístupového bodu siete Wi-Fi.

Ak chcete zaručiť najlepšie podmienky na dosiahnutie najpresnejších hodnôt merania, umiestnite senzor podľa nasledujúcich pokynov:
  – Umiestnite senzor tak, aby bol na stene vo vhodnej výške na dosah (90 – 170 cm).
  – Senzor neumiestňujte na vnútornú stranu vonkajšej steny.
  – Senzor neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
  – Senzor neumiestňujte nad vykurovacie telesá ani radiátory.
  – Senzor neumiestňujte za záclony, nábytok ani iné prekážky.

Tlačidlo zámky a spínač odchodu slúžia na prepnutie jednotky kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE do bezpečného režimu (mimo domu), keď nie ste doma. Otvorenie okien je vtedy obmedzené len na polohu ventilačnej klapky/zatvorenú polohu (okná bez klapky). Stlačením tlačidla zámky zatvorenia nastavíte bezpečný režim/režim mimo domu. Stlačením tlačidla zámky otvorenia nastavíte nezabezpečený režim/režim doma.

Poznámka: Nastavenie režimov v aplikácii je rovnaké ako stlačenie spínača odchodu.

Ak už máte nainštalovanú bránu, adresu MAC nájdete v aplikácii VELUX ACTIVE. Prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Brána > Adresa MAC a vyhľadajte 12-miestny kód: 70: ee :50: xx: xx: xx. Ak ste ešte nenainštalovali bránu, adresu MAC nájdete vytlačenú na zadnej strane brány. Vyhľadajte 7-miestny kód vo formáte g:xx:xx:xx (posledná časť sériového čísla brány sa nachádza v treťom riadku).

Aplikáciu alebo diaľkový ovládač môžete používať na presunutie okna alebo zatieňujúceho doplnku VELUX do požadovanej polohy. V aplikácii vyberte príslušnú miestnosť a presúvajte sa v zozname nadol, kým sa nezobrazí výrobok, ktorý chcete ovládať. Posunutím gombíka na ovládacom madle nastavte požadovanú polohu. Pohyb sa spustí po uvoľnení gombíka. Pohyb môžete vždy zastaviť stlačením tlačidla Stop.

Ak chcete do riešenia využívajúceho aplikáciu VELUX ACTIVE pridať doplnkový senzor, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Inštalácia nových výrobkov > Inštalácia doplnkového spínača a postupujte podľa pokynov.

Guidance for setup


Kompatibilita

Táto aplikácia je dostupná v obchode Apple App Store pre systém iOS 9.0 alebo novší a v obchode Google Play pre systém Android 5.0 alebo novší.
K jednej bráne môžete pripojiť až 15 používateľov.
Prostredníctvom aplikácie možno ovládať až 5 rôznych domácností.
Aplikácia VELUX ACTIVE vyžaduje súkromnú sieť Wi-Fi. Nemožno ju konfigurovať prostredníctvom verejného prístupového bodu ani firemnej siete. Potrebujete 2,4 GHz (802.11 b/g/n) sieť Wi-Fi s nastaveniami zabezpečenia WEP, WPA alebo WPA2 súkromnej siete.
Aplikácia VELUX ACTIVE môže ovládať až 200 výrobkov. Aplikácia Apple HomeKit podporuje maximálne 100 výrobkov.

Ak by ste chceli používať aplikáciu VELUX ACTIVE na vytvorenie zdravšej vnútornej klímy, no nemáte strešné okno na elektrický pohon, k manuálne ovládaným strešným oknám môžete pridať modernizačnú súpravu so solárnym motorom. Ďalšie informácie o výrobkoch s montážou elektrického pohonu a o kompatibilite nájdete v Sprievodcovi kompatibility.

 

K jednej bráne VELUX ACTIVE môžete pridať až 10 senzorov. Ak sa vyžaduje viac ako 10 senzorov, musíte si domácnosť rozdeliť na dve oblasti a pre každú oblasť použiť jednu bránu.
Aplikácia VELUX ACTIVE má obmedzený počet 5 spínačov odchodu na jednu bránu.
Ak sa vyžaduje viac ako 5 spínačov, musíte si domácnosť rozdeliť na dve oblasti a pre každú oblasť použiť jednu bránu.
Systém VELUX ACTIVE with NETATMO ponúka kompatibilitu so systémami inteligentných domácností Apple HomeKit a Google Home. Funkcionalita ovládania strešných okien nie je však súčasťou riešení od spoločnosti Amazon, systém teda nie je kompatibilný s Amazon Alexa. 

Moja inštalácia

V poslednej verzii operačného systému iOS 14.2 sa bohužiaľ objavila chyba, ktorá znemožňuje úspešnú inštaláciu riadiacej jednotky VELUX ACTIVE.

UPOZORNENIE:

Táto chyba nemá vplyv na bežné používanie už nainštalovanej aplikácie VELUX ACTIVE. Týka sa iba prvotného nastavenia novej riadiacej jednotky VELUX ACTIVE a rekonfigurácie Wi-Fi siete.

V prípade, že už používate najnovšiu verziu iOS 14.2., postupujte podľa krokov nižšie.


ZVOĽTE NASTAVENIE WI-FI NA MOBILNOM ZARIADENÍ

Pre konfiguráciu výrobku môžete použiť nastavenie Wi-Fi na svojom mobilnom zariadení. Postupujte podľa pokynov nižšie.

 1. Otvorte aplikáciu VELUX ACTIVE.

 2. Ak chcete:
  1. Použiť novú Wi-Fi sieť pre fungovanie existujúceho výrobku, prejdite do Nastavenia - Riadenie domácnosti - VELUX Gateway - Nastavenie Wi-Fi.
  2. Vykonať počiatočné nastavenie výrobku, vyberte z ponuky VELUX ACTIVE.

 3. Pre možnosť konfigurácie nastavenia Wi-Fi siete riadiacej jednotky VELUX ACTIVE postupujte podľa pokynov v aplikácii.

 4. Keď uvidíte túto obrazovku, prejdite do nastavenia Wi-Fi BEZ vynúteného ukončenia aplikácie VELUX ACTIVE. 


 5. Počkajte, kým sa váš produkt objaví medzi dostupnými sieťami v ponuke "Nastaviť nové zariadenie" (tento krok môže trvať aj niekoľko minút).


 6. Zo zoznamu vyberte vašu Wi-Fi sieť a stlačte "Ďalšie".


 7. Akonáhle sa objaví upozornenie na dokončenie nastavenia, ihneď sa vráťte do aplikácie VELUX ACTIVE.


 8. Pre dokončenie nastavenia sa riaďte pokynmi v aplikácii.

Tieto kroky sa netýkajú užívateľov, ktorí používajú zariadenia s operačným systémom Android. Rovnako sa netýka užívateľov, ktorí nevykonali aktualizáciu svojho zariadenia na iOS 14.2. 

Pozrite si videonávod alebo postupujte podľa týchto krokov:
1) Prevezmite si aplikáciu VELUX ACTIVE z obchodu Apple App Store alebo Google Play. Aplikáciu preberajte výlučne z lokality Apple App Store alebo Google Play. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú v smartfóne, odstráňte ju a prevezmite si najnovšiu verziu.
2) Zapojte bránu VELUX ACTIVE do elektrickej zásuvky.
3) Pripojte svoje mobilné zariadenie k sieti Wi-Fi, ktorú plánujete používať pre bránu.
4) Postupujte podľa návodu na montáž v aplikácii:
    – Vytvorte si konto VELUX (alebo použite svoje existujúce konto).
    – Pripojte/spárujte bránu so smerovačom.
    – Spárujte všetky senzory a spínače odchodu s bránou.
    – Skopírujte všetky výrobky zo svojich diaľkových ovládačov do brány.
    – V aplikácii si vytvorte svoju domácnosť definovaním miestností a umiestnením výrobkov do miestností.
Riešenie využívajúce aplikáciu VELUX ACTIVE je pripravené na používanie.
 
Dôležité: Pri pomenúvaní svojich miestností a výrobkov dávajte pozor, aby ste v názve výrobku nepoužili typ miestnosti, inak môže dôjsť ku konfliktu v názvoch. Názvy typov miestností (kúpeľňa, kuchyňa a pod.) si vyhraďte pre miestnosti a názvy typov výrobkov (okno, roleta a pod.) si vyhraďte pre výrobky. Dosiahnete tak najlepšiu integráciu s hlasovými povelmi Siri (Apple HomeKit). Ak pre Siri používate angličtinu, pre najlepšie fungovanie aplikácie nazvite svoje miestnosti a výrobky anglickými výrazmi.

Ak už máte nainštalovanú bránu, adresu MAC nájdete v aplikácii VELUX ACTIVE. Prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Brána > Adresa MAC a vyhľadajte 12-miestny kód: 70: ee :50: xx: xx: xx. Ak ste ešte nenainštalovali bránu, adresu MAC nájdete vytlačenú na zadnej strane brány. Vyhľadajte 7-miestny kód vo formáte g:xx:xx:xx (posledná časť sériového čísla brány sa nachádza v treťom riadku).

V prípade zariadení so systémom iOS (Apple) prejdite do obchodu Apple App Store a v prípade zariadení so systémom Android prejdite do obchodu Google Play. Vyhľadajte jednotku kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE a prevezmite si aplikáciu.
Áno, je to možné, no odporúča sa v každej miestnosti nainštalovať senzor, aby ste systém jednotky kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE využili naplno. Registráciu senzora počas inštalácie môžete preskočiť výberom možnosti „Hotovo“, keď aplikácia zobrazí žiadosť o vloženie batérií do senzorov, a potom po dokončení vyhľadávania stlačením tlačidla „Všetky moje senzory sú tu“ na nasledujúcej obrazovke.
Existujú dva spôsoby, ako do existujúceho riešenia využitím aplikácie VELUX ACTIVE pridať nového používateľa:
1. Nový používateľ dostane informácie o e-maile a hesle pre príslušné konto a jednoducho sa prihlási v rovnakom konte ako existujúci používateľ.
2. Existujúci používateľ môže pozvať nového používateľa a udeliť mu prístup. Urobí to v aplikácii v ponuke Nastavenia > Správa hostí > Pozvať používateľa.
 
Poznámka: Keďže aplikácia VELUX ACTIVE je veľmi dobre zabezpečená, nový používateľ musí z brány získať bezpečnostný kľúč, ak chce získať úplný prístup (postupujte podľa pokynov v kontextových správach v aplikácii).

Aplikáciu si môžete prevziať vo svojom novom zariadení a prihlásiť sa v existujúcom konte.

Poznámka: Keďže aplikácia VELUX ACTIVE je veľmi dobre zabezpečená, ak chcete získať úplný prístup, musíte z brány získať bezpečnostný kľúč (postupujte podľa pokynov v kontextových správach v aplikácii).

Áno, prístup k aplikácii VELUX ACTIVE môžete získať v ľubovoľnom mobilnom zariadení so systémom Apple alebo Android. 
Na bráne VELUX ACTIVE by ste mali vedľa konektora sieťového kábla vidieť bielu diódu LED. Skontrolujte, či je sieťový kábel pripojený k bráne a či je elektrická zásuvka zapnutá. Ak je už pripojený, na 10 sekúnd bránu odpojte a znova ju zapojte.

Bránu umiestnite do stredu, aby ste zaručili stabilné bezdrôtové pripojenie všetkých výrobkov VELUX a smerovača siete Wi-Fi. Intenzitu signálu siete Wi-Fi zobrazíte v ponuke Nastavenia > Správa domácnosti v aplikácii VELUX ACTIVE with NETATMO. Po určení optimálnej polohy môžete bránu VELUX ACTIVE namontovať na stenu pomocou montážnej konzoly.

Po výmene brány musíte inštaláciu zopakovať nanovo. Z bezpečnostných dôvodov nemôžete prenášať informácie z jednej brány do druhej, no pre novú bránu si môžete ponechať existujúce konto VELUX.

Niektoré Wi-Fi siete nie sú so systémom VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibilné:
- Verejné a firemné siete
- Siete, ktoré používajú 5GHz pásmo
- Siete s nutným overením cez autorizačný portál

Pred začatím inštalácie sa prosím uistite, že zariadenie je pripojené k Wi-Fi sieti. Potom postupujte podľa pokynov nižšie.
- Reštartujte Wi-Fi router a zariadenie (telefón, tablet).
- Pripojte komunikačnú jednotku do siete (malá LED dióda sa bielo rozsvieti).
- V prípade použitia zosilňovača Wi-Fi signálu skontrolujte, že každý prístupový bod má rozdielny názov (SSID) a riadiaca jednotka je pripojená k prístupovému bodu s najsilnejším signálom.

Ak tieto kroky nepomohli vyriešiť Váš problém, odporúčame skontrolovať nastavenie daného modemu (na základe manuálu od výrobcu).

- Vykonajte update modemu na poslednú verziu firmvéru
- Nastavte jednoduchšie heslo k Wi-Fi sieti
- Filtrovanie MAC adries je nutné deaktivovať
- Skontrolujte deaktiváciu prístupových obmedzení (rodičovská kontrola atď.)
- V prípade tzv. " Sleep funkcie " routeru je toto nastavenie nutné deaktivovať
- Je nutné aktivovať automatickú voľbu kanálov, prípadne vybrať kanál 1, 6 alebo 11
- Skontrolujte nastavenie 2,4GHz pásma Wi-Fi routera (jednotka VELUX ACTIVE funguje len v tomto pásme). V prípade duálneho modemu je nutné ponechať iba pásmo 2,4 GHz (ostatné pásma - 5GHz deaktivovať)
- Nastavenie UPnP je nutné povoliť
- Skúste zameniť DND servery za DNS Google (Primary: 8.8.8.8/Secondary: 8.8.4.4)
- Skontrolujte, či router nemá zapnutý firewall alebo blokáciu portov. Ak áno, povoľte port 25050 (TCP)
- Priraďte riadiacej jednotke podľa MAC statickú IP adresu

Ak chcete zlepšiť intenzitu signálu siete Wi-Fi medzi smerovačom a bránou, bránu a smerovač môžete fyzicky presunúť bližšie k sebe. Môžete tiež pridať zosilňovač bezdrôtového dosahu svojej siete Wi-Fi.
Ak chcete bránu pripojiť k novému prístupovému bodu siete Wi-Fi (smerovaču), prejdite v aplikácii do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Brána > Nastavenie siete Wi-Fi. Zobrazia sa pokyny na opätovné zadanie identifikačného kódu prístupového bodu siete Wi-Fi.

Vyberte batérie, stlačte na diaľkovom ovládači ľubovoľné tlačidlo a znova vložte batérie. V prednej časti diaľkového ovládača by ste mali vidieť blikať zelenú diódu, ktorá signalizuje, že ovládač sa správne napája. Ak nevidíte diódu alebo ak svieti slabo/tlmene, vložte nové batérie.
 
V prípade problémov s pripojením umiestnite pri postupe určenia senzor/spínač bližšie k bráne (20 – 50 cm).

Ak chcete zaručiť najlepšie podmienky na dosiahnutie najpresnejších hodnôt merania, umiestnite senzor podľa nasledujúcich pokynov:
  – Umiestnite senzor tak, aby bol na stene vo vhodnej výške na dosah (90 – 170 cm).
  – Senzor neumiestňujte na vnútornú stranu vonkajšej steny.
  – Senzor neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
  – Senzor neumiestňujte nad vykurovacie telesá ani radiátory.
  – Senzor neumiestňujte za záclony, nábytok ani iné prekážky.

Spínač odchodu umiestnite na dosah do vhodnej výšky (90 – 120 cm) vedľa hlavného vchodu. Spínač odchodu môžete umiestniť do každého vchodu do domu.
Maximálny prevádzkový dosah medzi senzorom/spínačom odchodu a bránou je 300 metrov vzdušnou čiarou alebo približne 30 m v interiéri (vrátane stien a stropov).
Ak chcete zlepšiť intenzitu bezdrôtového signálu, skúste presunúť bránu a spínače bližšie k sebe. Zosilňovač bezdrôtového dosahu nemožno použiť.

Spínač senzora je vopred nastavený tak, aby predvolene ovládal všetky okná v miestnosti. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne okná na elektrický pohon, potom sa ovládajú všetky externé doplnky na ochranu pred svetlom. Ak nie sú nainštalované žiadne externé doplnky na ochranu pred svetlom, ovládajú sa všetky vnútorné rolety.
 
Toto predvolené nastavenie môžete upraviť v aplikácii v ponuke Nastavenia > Správa domácnosti > Miestnosť > Spínač senzora > Ovládané spúšťače. Spínač senzora môže súčasne ovládať len výrobky v jednej miestnosti a len jeden typ výrobku.

Ak chcete do riešenia využívajúceho aplikáciu VELUX ACTIVE pridať doplnkový senzor, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Inštalácia nových výrobkov > Inštalácia doplnkového spínača a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete z inštalácie aplikácie VELUX ACTIVE odstrániť senzor, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Miestnosť > Spínač senzora a stlačte tlačidlo Odstrániť výrobok.
Ak chcete presunúť senzor z jednej miestnosti do inej, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Miestnosť > Spínač senzora a stlačte tlačidlo Presunúť výrobok.
Senzor môže ovládať výrobky len v miestnosti, v ktorej sa nachádza. Odporúča sa senzor nainštalovať v každej miestnosti, aby ste dosiahli optimálne automatické ovládanie výrobkov a naplno využívali všetky výhody aplikácie VELUX ACTIVE.
Ak chcete do riešenia využívajúceho aplikáciu VELUX ACTIVE pridať doplnkový spínač odchodu, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Inštalácia nových výrobkov > Inštalácia nového spínača a postupujte podľa pokynov.
Maximálny prevádzkový dosah medzi výrobkom VELUX a bránou je 300 metrov vzdušnou čiarou alebo približne 30 m v interiéri (vrátane stien a stropov). Dosah možno zdvojnásobiť (60 m v interiéri) pridaním zosilňovača dosahu systému io-homecontrol (KLF).
Nie. Jednoducho skopírujte identitu okien a zatieňujúcich doplnkov z jedného existujúceho diaľkového ovládača (alebo viacerých) do brány. Všetky existujúce ovládače zostanú nezmenené.
Ak ste okno alebo zatieňujúci doplnok dostali s ovládacím spínačom (lokálne ovládanie), vždy by ste mali začať spárovaním s týmto spínačom. Postupujte podľa pokynov dodaných s ovládacím spínačom.
 
Ak máte diaľkový ovládač VELUX (KLR 200) alebo diaľkový ovládač VELUX s displejom (KLR 100), okno alebo zatieňujúci doplnok pridajte aj k tomuto diaľkovému ovládaču. Postupujte podľa pokynov dodaných s diaľkovým ovládačom.
 
Zoskupenie všetkých výrobkov v jednom diaľkovom ovládači zjednoduší postup kopírovania výrobkov VELUX do brány VELUX ACTIVE.
Ak chcete do inštalácie aplikácie VELUX ACTIVE pridať nové okno alebo zatieňujúci doplnok, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Inštalácia nových výrobkov > Inštalácia nového okna a postupujte podľa pokynov.
 
Poznámka: Pred pridaním nového výrobku do aplikácie VELUX ACTIVE musí byť už výrobok spárovaný s príslušným diaľkovým ovládačom VELUX.
Firmvér brány VELUX ACTIVE sa aktualizuje automaticky po vydaní nových funkcií a opráv chýb. Dbajte na to, aby bola vždy napájaná a pripojená na internet.

Používanie mojej aplikácie

Ak si chcete pozrieť podmienky používania aplikácie VELUX ACTIVE, kliknite sem.

Aplikácia VELUX ACTIVE neustále zobrazuje úroveň kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Zadaním stránky miestnosti (ovládanie výrobku) môžete zobraziť hodnoty teploty, vlhkosti vzduchu a hladiny CO2 namerané senzorom v príslušnej miestnosti.

Prejdite na stránku príslušnej miestnosti a pozrite si hodnoty teploty, vlhkosti vzduchu a hladiny CO2 v konkrétnej miestnosti. Prepnutím miestností zobrazíte úrovne v ďalšej miestnosti.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je vhodná vnútorná teplota v rozsahu od 17 °C do 26 °C (od 63 °F do 79 °F). Takáto teplota dokáže predchádzať zrážaniu vodných pár, rastu plesní či dehydratácii osôb v miestnosti.
Ak chcete ako jednotku teploty vybrať stupne Celzia alebo Fahrenheita, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Moje konto > Systém jednotiek a vyberte preferovanú jednotku.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je vhodná vnútorná vlhkosť vzduchu v rozsahu od 40 % do 60 % (objem vodnej pary vo vzduchu).
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je vhodná vnútorná hladina CO2 nižšia ako 1150 milióntin.
Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie alebo intenzitu signálu spínača senzora, otvorte aplikáciu a prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Miestnosť > Spínač senzora.
 
Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie alebo intenzitu signálu spínača odchodu, otvorte aplikáciu a prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Spínač odchodu.
 
Ak chcete skontrolovať intenzitu signálu siete Wi-Fi k bráne, otvorte aplikáciu a prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Brána.
Ak chcete v aplikácii zobraziť inú domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo Domov na paneli systému iOS alebo prejdite do ponuky nastavení systému Android a vyberte preferovanú domovskú obrazovku.
Ak ste zabudli heslo pre svoje konto VELUX, na obrazovke prihlásenia stlačte tlačidlo Zabudli ste heslo? a postupujte podľa pokynov v e-maile. Ak nedostanete e-mail, skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty.
Na získanie a zdieľanie prístupu môžete pozvať nového používateľa otvorením aplikácie a prejdením do ponuky Nastavenia > Správa hostí > Pozvať používateľa.
Po vydaní novej verzie automaticky dostanete upozornenie. Ak ste neaktivovali automatické aktualizácie, prejdite na stránku prevzatia a prijmite aktualizáciu.

Aplikáciu alebo diaľkový ovládač môžete používať na presunutie okna alebo zatieňujúceho doplnku VELUX do požadovanej polohy. V aplikácii vyberte príslušnú miestnosť a presúvajte sa v zozname nadol, kým sa nezobrazí výrobok, ktorý chcete ovládať. Posunutím gombíka na ovládacom madle nastavte požadovanú polohu. Pohyb sa spustí po uvoľnení gombíka. Pohyb môžete vždy zastaviť stlačením tlačidla Stop.

Ak chcete zastaviť ovládaný výrobok, použite diaľkový ovládač alebo aplikáciu VELUX ACTIVE. Na obrazovke príslušnej miestnosti v aplikácii stlačte tlačidlo Stop.
Na dočasné zastavenie automatického ovládania sú k dispozícii dva spôsoby:
– Manuálne presunutie výrobku do novej polohy – prostredníctvom aplikácie alebo diaľkového ovládača VELUX. Týmto spôsobom nebude možné výrobok ovládať prostredníctvom jednotky kontroly ACTIVE až do nasledujúceho rána.
– Manuálne vypnutie celej jednotky kontroly ACTIVE v špecifickej miestnosti v zobrazení doplnkového parametra. Ak chcete znova aktivovať jednotku kontroly ACTIVE, stačí ju manuálne zapnúť alebo počkať do nasledujúceho rána, keď sa zapne automaticky.

Ak chcete okno otvoriť do bezpečnej vetracej polohy, posúvajte gombík na ovládacom madle vodorovne, kým nedosiahne ikonu uzamknutého vetrania.

Poznámka: Ikona uzamknutého vetrania sa nezobrazí, ak okno nemá ventilačnú klapku.

Príslušenstvo nainštalované na okne sa v aplikácii zoskupí s príslušným oknom. Ak chcete nájsť konkrétny výrobok, vyberte miestnosť s príslušným oknom a presúvajte sa v zozname nadol, kým sa nezobrazí okno alebo zatieňujúci doplnok, ktorý chcete ovládať.
V aplikácii nemožno vytvárať skupiny výrobkov. Ak chcete do rovnakej polohy presunúť viacero výrobkov, musíte ich presunúť po jednom.
Skupiny výrobkov rovnakého typu môžete ovládať pomocou spínača senzora. V skupinách sú vždy okná, vonkajšie rolety alebo rolety.
Všetky ovládacie príkazy odosielané z aplikácie vyžadujú internetové pripojenie medzi mobilným zariadením a bránou. Ak sa toto komunikačné prepojenie preruší, aplikáciu nemožno používať, kým sa pripojenie znova neobnoví. Aplikácia VELUX ACTIVE bude aj bez internetového pripojenia naďalej umožňovať automatické ovládanie, pretože ju ovláda priamo brána.
Áno. Podľa svojich osobných preferencií môžete upraviť niekoľko parametrov automatického ovládania, t. j. citlivosť systému na hladinu CO2, vlhkosť vzduchu alebo teplotu či preferované prevádzkové hodiny automatického ovládania. Otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Kontrola Active a nastavte svoje osobné preferencie.
Svoju domácnosť, miestnosť alebo výrobky môžete kedykoľvek premenovať. Ak chcete premenovať svoju domácnosť, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Názov domácnosti a zadajte svoje preferencie. Ak chcete premenovať svoju miestnosť, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Miestnosť a zadajte svoje preferencie. Ak chcete premenovať svoje výrobky, otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Miestnosť > Výrobok a zadajte svoje preferencie.
 
Dôležité: Pri pomenúvaní svojich miestností a výrobkov dávajte pozor, aby ste v názve výrobku nepoužili typ miestnosti, inak môže dôjsť ku konfliktu v názvoch. Názvy typov miestností (kúpeľňa, kuchyňa a pod.) si vyhraďte pre miestnosti a názvy typov výrobkov (okno, roleta a pod.) si vyhraďte pre výrobky. Dosiahnete tak najlepšiu integráciu s hlasovými povelmi Siri (Apple HomeKit). Ak pre Siri používate angličtinu, pre najlepšie fungovanie aplikácie nazvite svoje miestnosti a výrobky anglickými výrazmi.
Aplikácia vás automaticky upozorní, keď bude potrebné vymeniť batérie v ktoromkoľvek zo senzorov alebo spínačov odchodu. Ak chcete odstrániť upozornenia, všetky upozornenia aplikácie VELUX ACTIVE môžete spravovať otvorením aplikácie a prechodom do ponuky Nastavenia > Upozornenia.
Štandardné upozornenia aplikácie VELUX ACTIVE môžete spravovať otvorením aplikácie a prechodom do ponuky Nastavenia > Upozornenia. Momentálne nie je možné v aplikácii VELUX ACTIVE vytvárať nové upozornenia.

Dve červené tlačidlá na úvodnej obrazovke označené slnkom a mesiacom slúžia na rýchle a jednoduché ovládanie zatieňujúcich doplnkov. Stlačením tlačidla so slnkom sa v domácnosti zdvihnú všetky zatieňujúce doplnky (Dobré ráno). Stlačením tlačidla s mesiacom sa v domácnosti spustia všetky zatieňujúce doplnky (Dobrú noc).

Áno. Zámku môžete upraviť tak, aby sa po odchode zároveň spustili všetky zatieňujúce doplnky, alebo môžete upraviť režim Dobrú noc tak, aby sa po spustení zatieňujúcich doplnkov tiež zavreli všetky okná. Ak chcete upraviť tieto funkcie, otvorte aplikáciu a prejdite do ponuky Nastavenia > Rýchle ovládanie.

Tlačidlo zámky a spínač odchodu slúžia na prepnutie jednotky kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE do bezpečného režimu (mimo domu), keď nie ste doma. Otvorenie okien je vtedy obmedzené len na polohu ventilačnej klapky/zatvorenú polohu (okná bez klapky). Stlačením tlačidla zámky zatvorenia nastavíte bezpečný režim/režim mimo domu. Stlačením tlačidla zámky otvorenia nastavíte nezabezpečený režim/režim doma.

Poznámka: Nastavenie režimov v aplikácii je rovnaké ako stlačenie spínača odchodu.

Aplikácia VELUX ACTIVE je zabezpečená, aby zabránila neoprávneným používateľom odomknúť váš dom. Odomknutie vyžaduje, aby ste si pomocou smartfónu z brány prevzali špecifický bezpečnostný kľúč. Používatelia, ktorí tento kľúč nemajú, nemôžu odomknúť dom zo svojej aplikácie.
 
Tento kľúč si môžete prevziať dvoma spôsobmi:
– Kľúč sa prevezme automaticky počas inštalácie brány.
– Kľúč získate pri postupe Správa hostí, keď dostanete pozvánku používať aplikáciu VELUX ACTIVE.
 
Bezpečnostný kľúč sa z bezpečnostných dôvodov ukladá priamo do smartfónu. Ak zmeníte smartfón alebo zariadenie, musíte si prevziať nový kľúč.
 
Poznámka: Svoj dom môžete vždy odomknúť pomocou spínača odchodu.
Keď aplikácia VELUX ACTIVE príjme ovládací príkaz z diaľkového ovládača, interpretuje to ako oprávneného používateľa a považuje to za bezpečné odomknutie domu.

Merania a automatické ovládanie

Algoritmy aplikácie VELUX ACTIVE možno upraviť tak, aby spĺňali vaše osobné preferencie. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť citlivosť na parametre vnútornej klímy alebo ak chcete definovať obdobie nečinnosti, otvorte aplikáciu a prejdite do ponuky Nastavenia > Kontrola Active.
Údaje o počasí slúžia na úpravu trvania a rozsahu otvárania okna počas vetrania a na predchádzanie tomu, aby sa okno otváralo, keď vnútornú klímu nemožno zlepšiť. Údaje o počasí zároveň slúžia na úpravu zatieňujúcich doplnkov, čím sa predchádza potenciálnemu prehriatiu.
Po inštalácii senzora vnútornej klímy a aktivácii algoritmov ovládania v aplikácii bude aplikácia VELUX ACTIVE automaticky ovládať všetky strešné okná a zatieňujúce doplnky v miestnosti.
Aplikácia VELUX ACTIVE bude fungovať aj počas výpadkov internetového pripojenia. Naďalej bude ovládať vnútornú klímu a zatieňujúce doplnky podľa posledných menovitých hodnôt používaných pred výpadkom (režim mimo domu, manuálna menovitá hodnota a pod.).
 
Počas výpadku však nebudete môcť používať aplikáciu (t. j. žiadne ovládanie výrobkov, žiadne zobrazovanie parametrov vnútornej klímy ani úpravy akýchkoľvek nastavení). Po obnovení internetového pripojenia sa funkcie aplikácie vo všetkých pripojených zariadeniach automaticky znova aktivujú. Bráne môže po obnovení internetového pripojenia trvať opätovné pripojenie niekoľko minút.
 
Počas výpadku elektrického prúdu nebudú funkcie aplikácie VELUX ACTIVE dostupné. Pomocou diaľkového ovládača však budete môcť ovládať výrobky VELUX na solárny pohon. Po obnovení dodávky elektrického prúdu sa brána automaticky znova pripojí k smerovaču a cloudovým serverom. Upozorňujeme, že to môže trvať niekoľko minút.
Ak chcete zaručiť absolútne zabezpečenie domácnosti, brána VELUX ACTIVE po výpadku elektrického prúdu automaticky prejde do bezpečného režimu (režim mimo domu). Bráni to otvoreniu okien v prípade výpadku elektrického prúdu mimo domu, ktorý spôsobil záškodník.
Áno, aplikáciu môžete použiť na definovanie obdobia, po ktorom sa okno automaticky zatvorí (t. j. vetranie kúpeľne s časovým intervalom). Ak chcete definovať príslušný limit, stlačte ikonu časovača v pravom rohu obrazovky miestnosti. Po uplynutí časového limitu časovača sa okno automaticky zatvorí a znova sa aktivuje aplikácia VELUX ACTIVE.
Podľa osobných preferencií môžete nastaviť limit, po ktorom sa okno automaticky zatvorí. Predvolene je tento limit nastavený na 30 minút, no môžete ho zmeniť na ľubovoľnú hodnotu v rozsahu od 0 do 12 hodín.
Nie. Aplikácia VELUX ACTIVE neumožňuje definovať plán otvárania a zatvárania okien alebo zatieňujúcich doplnkov. Ak používate aplikáciu VELUX ACTIVE v zariadení iPhone, môžete vytvoriť plán v aplikácii Apple Domácnosť. Pozrite si informácie o podpore aplikácie Apple HomeKit.
Aplikáciu VELUX ACTIVE je možné deaktivovať alebo zastaviť, aby ste predišli automatickému ovládaniu okien a zatieňujúcich doplnkov. Otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Kontrola Active a vypnite jednotku kontroly ACTIVE. Prípadne nechajte jednotku kontroly ACTIVE zapnutú v špecifickej miestnosti či časti miestnosti, a to otvorením aplikácie a prechodom do ponuky Nastavenia > Kontrola Active > Miestnosť.

Áno, aplikáciu VELUX ACTIVE je možné dočasne deaktivovať v jednej miestnosti (alebo viacerých miestnostiach), aby ste predišli automatickému ovládaniu okien a zatieňujúcich doplnkov v noci. Otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Kontrola Active > Miestnosť a definujte prevádzkové hodiny pre príslušnú miestnosť (t. j. od 8:00 do 21:00). Tento krok zopakujte pre každú miestnosť.

Áno, aplikáciu VELUX ACTIVE je možné deaktivovať v jednej miestnosti, zatiaľ čo v inej miestnosti môže automatické ovládanie ďalej fungovať. Otvorte aplikáciu, prejdite do ponuky Nastavenia > Kontrola Active a vyberte miestnosť, v ktorej chcete aplikáciu VELUX ACTIVE deaktivovať. Teraz môžete vypnúť celú jednotku kontroly ACTIVE v danej miestnosti – alebo definujte prevádzkové hodiny pre príslušnú miestnosť.
Izbovú teplotu meria senzor vnútornej klímy. Teplota sa meria každých 20 sekúnd v rozsahu 0 – 50 °C/32 – 122 °F.
Rozdiel medzi hodnotami nameranými teplotným senzorom aplikácie VELUX ACTIVE a hodnotami nameranými iným teplomerom v miestnosti môže byť spôsobený nevhodným miestom inštalácie. Skontrolujte, či sa senzor nenachádza na priamom slnečnom svetle, nad vykurovacím telesom, za záclonou či v blízkosti otvoreného okna alebo dverí. Demontujte senzor a premiestnite ho inam.
Vlhkosť vzduchu meria senzor vnútornej klímy nainštalovaný na stene v miestnosti. Nameraná hodnota vlhkosti vzduchu sa aktualizuje každých 20 sekúnd a meria sa v rozsahu od 0 do 100 % s presnosťou ±3 %.
Hladinu oxidu uhličitého (CO2) v miestnosti meria senzor vnútornej klímy nainštalovaný na stene v miestnosti. Nameraná hodnota CO2 sa aktualizuje každých 5 minút a meria sa v rozsahu od 0 do 5000 milióntin.
Ak sa v aplikácii nezobrazujú žiadne hodnoty namerané senzorom, môže to byť v dôsledku problému s batériou alebo chyby komunikácie.
 
Najskôr skontrolujte úroveň nabitia batérie senzora.
– Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie senzora, otvorte aplikáciu a prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Miestnosť > Spínač senzora > Nabitie batérie.
– Vyberte batérie, počkajte niekoľko sekúnd, znova ich vložte a skontrolujte, či bliká dióda LED na prednej strane spínača.
 
Potom skontrolujte kvalitu rádiového signálu medzi senzorom a bránou.
– Ak chcete skontrolovať kvalitu rádiového signálu senzora, otvorte aplikáciu a prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Miestnosť > Spínač senzora > Rádiový signál.
– Presuňte senzor bližšie k bráne.
Dažďový senzor dodaný s oknom (alebo súpravou s motorom) VELUX je pripojený priamo k aktivačnému ovládaču motora. Po detekcii dažďa sa do aplikácie neprenášajú žiadne informácie a okno sa zatvorí (detekcia dažďa sa vykonáva lokálne pomocou otvárača okna). Ak je okno (motor) otvorené, keď prší, aplikácia VELUX ACTIVE vás upozorní len na dážď.

Ak chýbajú niektoré alebo všetky hodnoty zo senzora, senzor môže byť nedostupný (zobrazí sa to v aplikácii). Skontrolujte batérie senzora a v prípade potreby ich vymeňte. Ak chýba len hodnota oxidu uhličitého (CO2), no hodnoty vlhkosti vzduchu a teploty sa zobrazujú správne, počkajte 5 – 10 minút a skontrolujte, či sa zobrazuje chýbajúca hodnota. Hladina CO2 sa meria len každých 5 minút a môže to byť po výmene batérie.

Ak sa hodnoty nezobrazujú ani po vykonaní všetkých týchto krokov, potom musíte senzor vymeniť.

Poznámka: Namerané hodnoty CO2 sa zobrazia až 12 hodín po úvodnej inštalácii, a to z dôvodu kalibrácie senzora.

Životnosť batérie senzora a spínača odchodu je pri bežnej prevádzke zvyčajne 2 roky. Senzor a spínač odchodu zostanú úplne funkčné až 7 dní po prechode do režimu nízkej úrovne nabitia batérie.

Moje údaje

Počas inštalácie aplikácie VELUX ACTIVE sa zobrazí otázka, či chcete vytvoriť konto so svojím e-mailom a heslom. Váš e-mail sa uloží na zabezpečenom cloudovom serveri. Spoločnosť VELUX nebude mať prístup k vášmu heslu. Ak bránu VELUX nainštalujete prostredníctvom aplikácie Apple HomeKit, nebudú sa ukladať žiadne údaje.
 
Ak inštalujete prostredníctvom aplikácie VELUX ACTIVE, na účely optimalizácie služieb a výrobkov budeme ukladať údaje o nastavení brány a systému.
 
Osobné údaje ukladáme, kým je vaše konto aktívne a 6 mesiacov po odpojení výrobkov.
 
Úplný prehľad toho, ktoré osobné údaje ukladáme, nájdete v Zásade ochrany osobných údajov týkajúcej sa aplikácie VELUX ACTIVE.
Údaje týkajúce sa aplikácie VELUX ACTIVE sa ukladajú v zabezpečenom dátovom centre, ktoré spravuje spoločnosť NETATMO. K údajom majú prístup len spoločnosti VELUX A/S, NETATMO a vaša lokálna predajňa značky VELUX. Dátové centrum sa nachádza v EÚ.
Údaje týkajúce sa aplikácie VELUX ACTIVE sa zobrazujú len spoločnostiam VELUX A/S a NETATMO a v obmedzenom rozsahu vašej lokálnej predajni značky VELUX.
Aplikácia VELUX ACTIVE zhromažďuje údaje na to, aby mohla efektívne regulovať vnútornú klímu. Tieto údaje slúžia na optimalizáciu služieb a výrobkov a na marketingové účely, ak ste nám na to dali súhlas. Úplný prehľad toho, ktoré osobné údaje ukladáme, nájdete v Zásade ochrany osobných údajov týkajúcej sa aplikácie VELUX ACTIVE.

Ak si chcete pozrieť správu o tom, ktoré osobné údaje ukladáme, napíšte na adresu active-support@velux.com.

V aplikácii VELUX ACTIVE môžete zmeniť svoju e-mailovú adresu a názvy domácností, miestností, okien, roliet a vonkajších roliet. Ak máte akékoľvek iné požiadavky, napíšte na adresu active-support@velux.com.
Ak chcete odstrániť informácie, ktoré ukladá spoločnosť VELUX, budete musieť odoslať žiadosť o odstránenie svojho konta VELUX ACTIVE. Po resetovaní brány odstránime vaše osobné údaje za obdobie definované v Zásade ochrany osobných údajov týkajúcej sa aplikácie VELUX ACTIVE. Ak chcete tieto informácie odstrániť okamžite, odošlite žiadosť o odstránenie na adresu active-support@velux.com. Podrobnejšie informácie nájdete v Zásade ochrany osobných údajov týkajúcej sa aplikácie VELUX ACTIVE.

Skupina VELUX sa zaviazala predchádzať incidentom súvisiacimi so zneužitím dát alebo hackingom. Z týchto dôvodov sme zaviedli veľké množstvo technických, administratívnych a fyzických bezpečnostných mechanizmov, ktoré sú určené k ochrane dát získaných z VELUX ACTIVE. Berte prosím na vedomie, že aj napriek nášmu veľkému úsiliu ochrany dát, nie je žiadne bezpečnostné opatrenie dokonalé a nepriestupné.

Ak spozorujete akúkoľvek formu podozrenie na únik osobných údajov, IT problém alebo podobné veci týkajúce sa VELUX ACTIVE, tu zadajte nasledujúce informácie. 
 1. Typ incidentu a popis (Čo ste zaznamenali?)
 2. Kedy sa to stalo?
 3. Kde ste situáciu zaznamenali? (napr. na webových stránkach)
 4. Sú ohrození jednotlivci? (Jedná sa o únik informácii jednotlivých osôb? Pokiaľ áno, ktorých?)
 5. Kto je o tomto incidente informovaný?

Na vaše oznámenie a dotazy budeme reagovať v najkratšom možnom čase.

Pre maximálne zabezpečenie vašich dát odporúčame postupovať podľa odporúčaní nižšie, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu všetkých dát pri používaní aplikácie systémom Android. Tieto odporúčania platia len pre užívateľov s operačným systémom Android, platforma iOS pracuje na inom systéme.

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Zraniteľnosť zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre ochranu vašich dát. V aplikácii preto nájdete odporúčania, ktoré vám pomôžu zlepšiť zabezpečenie zariadenia. Pamätajte prosím taktiež na pravidelné aktualizácie operačného systému zariadenia.

 1. Heslo alebo zámok obrazovky:
Zabezpečenie pomocou hesla alebo zámku obrazovky zabráni neoprávnenému prístupu k vašim aplikáciám a heslám. Dôrazne odporúčame nastaviť heslo alebo zámok obrazovky pre odomknutie telefónu.

2. Režim root:
Pokiaľ je telefón v režimu root, umožňuje akejkoľvek aplikácii prístup k ďalším aplikáciám v systéme. Dôrazne odporúčame používať štandardný režim operačného systému.

3. Neoficiálne aplikácie alebo chybný certifikát:
Aplikáciu VELUX ACTIVE nájdete k stiahnutiu aj mimo obchod Google Play. Neoficiálna aplikácia však nemusí byť rovnako spoľahlivá ako tá oficiálna. Dôrazne preto odporúčame inštaláciu len z Google Play.

4. Aktualizácie operačného systému:
Dôrazne odporúčame uskutočňovať pravidelné aktualizácie operačného systému zariadenia. Len tak zaistíte maximálnu ochranu pred prípadnými bezpečnostnými rizikami.
 

Aplikácia HomeKit

Aplikáciu Apple HomeKit môžete používať na ovládanie výrobkov VELUX prostredníctvom Siri (hlasovej asistentky spoločnosti Apple). Svojím hlasom otvorte okno, stiahnite rolety alebo sa spýtajte na aktuálnu kvalitu vzduchu v domácnosti. Aplikácia Apple HomeKit tiež umožňuje vytvárať scenáre, pri ktorých sa výrobky VELUX využívajú spoločne s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s aplikáciou HomeKit.
Ak aplikácia Apple HomeKit nefunguje s vašimi strešnými oknami VELUX, skontrolujte synchronizáciu údajov:
– Odpojte (vypnite) bránu minimálne na 30 sekúnd a znova ju zapojte.
– Počkajte, kým sa vo všetkých pripojených zariadeniach pomocou rovnakého konta Apple nedokončí synchronizácia so službou iCloud.
 
Synchronizáciu môžete vynútiť pripojením zariadenia iPhone k nabíjačke a reštartovaním zariadenia iPhone. Ak tento postup nefunguje, budete musieť resetovať konfiguráciu aplikácie HomeKit a pripojiť ju znova.

Ak ste už nastavili HomeKit s iným iOS zariadením, postupujte podľa otázky "Ako môžem zdieľať ovládanie platformy Apple HomeKit?".
V opačnom prípade postupujte podľa krokov nižšie.

Po prvé je nutné resetovať nastavenie medzi Apple HomeKit a riadiacou jednotkou:
- Odstráňte riadiacu jednotku z aplikácie Domácnosť
- Overte, že riadiaca jednotka je pripojená k rovnakej Wi-Fi sieti ako zariadenie
- Riadiaca jednotka je pripojená do siete a LED dióda na zadnej strane nebliká
- Stlačte a podržte tlačidlo označené ozubeným kolečkom
- Akonáhle LED dióda začne blikať červeno, pustite tlačidlo a ešte raz ho rýchlo stlačte pre potvrdenie obnovy výrobného nastavenia
- Komunikačná jednotka sa teraz automaticky reštartuje
- Počkajte do doby, než LED dióda začne blikať nabielo

Po druhé je nutné znovu spárovať riadiacu jednotku s Wi-Fi pripojením:
- Spustite VELUX ACTIVE aplikáciu a vyberte "Nastavenia"
- Zvoľte "Riadenie domácnosti" - "VELUX Gateway"
- Zvoľte "Nastavenie Wi-Fi" a postupujte podľa pokynov aplikácie

V poslednom kroku spárujte riadiacu jednotku s Apple HomeKit:
- Spustite VELUX ACTIVE aplikáciu a vyberte "Nastavenia"
- Zvoľte "Riadenie domácnosti" - "VELUX Gateway"
- Zvoľte "Nastavenie HomeKit" a postupujte podľa pokynov aplikácie

Aplikácia HomeKit vychádza zo zabezpečeného lokálneho protokolu, ktorý poskytuje a navrhuje spoločnosť Apple. Aplikácia Apple HomeKit vyžaduje, aby ste boli doma a pripojili sa k svojej sieti Wi-Fi. Aplikácia VELUX ACTIVE to považuje za bezpečný postup a odomkne domácnosť po vykonaní príkazu z aplikácie Apple HomeKit. Prístup k aplikácii HomeKit, keď ste mimo domu, môžete získať len vtedy, ak používate domáce centrum Apple (napríklad zariadenie Apple TV alebo iPad).
 
Poznámka: Pri automatickom používaní aplikácie HomeKit mimo domu buďte opatrní, pretože by ste mohli odomknúť dom.
Ak chcete svoje výrobky ovládať pomocou Siri a aplikácie Apple HomeKit, keď ste mimo domu (nepripojení k domácej sieti Wi-Fi), musíte v aplikácii HomeKit nastaviť nejaké zariadenie ako domáce centrum. Môže to byť:
 – Zariadenie Apple TV4 so systémom tvOS 10 alebo novším.
 – Zariadenie iPad so systémom iOS 10 alebo novším.
Hlasové ovládanie Siri môžete používať stlačením tlačidla Domov, stlačením bočného tlačidla alebo vyslovením frázy: „Hey Siri“. Ak chcete v zariadení používať príkaz „Hey Siri“, musíte ho aktivovať v ponuke Nastavenia > Siri a hľadanie > Reagovať na „Hey Siri“.
 
Tip! Pri pomenúvaní svojich miestností a výrobkov by ste si mali dávať pozor, aby ste v názve výrobku nepoužili typ miestnosti, inak môže dôjsť ku konfliktu v názvoch. Názvy typov miestností (kúpeľňa, kuchyňa) si vyhraďte pre miestnosti a názvy typov výrobkov (okno, roleta) si vyhraďte pre výrobky. Dosiahnete tak tiež optimálnu integráciu s hlasovými povelmi Siri (Apple HomeKit). Ak pre Siri používate angličtinu (na dosiahnutie najlepšieho rozlíšenia hlasu), svoje miestnosti a výrobky by ste mali nazvať anglickými výrazmi.
Počas inštalácie aplikácie VELUX ACTIVE sa zobrazí otázka, či chcete fotoaparátom na svojom zariadení oskenovať inštalačný kód aplikácie HomeKit.
 
8-miestny kód aplikácie Apple HomeKit (xxx-xx-xxx) nájdete na:
– štítku na zadnej strane brány,
– poslednej strane rýchlej úvodnej príručky dodanej v balení.
 
Ak kód nemôžete oskenovať fotoaparátom svojho zariadenia, môžete ho zadať aj manuálne.
 
Ak ste počas úvodnej inštalácie nekonfigurovali aplikáciu HomeKit, urobte to jednoducho výberom ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > Brána > Inštalácia aplikácie HomeKit.
Ovládanie príslušenstva aplikácie HomeKit môžete zdieľať s inými ľuďmi, ak používajú systém iOS 10 alebo novší a sú prihlásení v službe iCloud.
 
Ak chcete zdieľať ovládanie, pri odosielaní pozvánky budete musieť byť doma alebo mať v domácnosti nastavené domáce centrum.
 
V aplikácii VELUX ACTIVE with NETATMO prejdite do ponuky Nastavenia > Správa domácnosti > HomeKit > Pozvať.
 
V aplikácii Apple Domácnosť vyhľadajte ikonu so šípkou v ľavom hornom rohu > vyberte možnosť Pozvať > zadajte Apple ID osoby v službe iCloud > Odoslať pozvánku.

Áno, bránu môžete inštalovať pomocou aplikácie Apple HomeKit (a nie aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO). Postupujte podľa pokynov uvedených na tomto prepojení.

Poznámka: Pri takejto inštalácii môžete používať len funkcie aplikácie Apple HomeKit a aplikácie Apple Domácnosť. Automatické algoritmy aplikácie ACTIVE nie sú v aplikácii Apple HomeKit dostupné a prístup k nim môžete získať len používaním aplikácie VELUX ACTIVE.

Po resetovanií komunikácie medzi HomeKit a riadiacou jednotkou bude odstránené:
- Wi-Fi pripojenie medzi riadiacou jednotkou a routerom
- spárovanie medzi HomeKit a riadiacou jednotkou

Nastavenie VELUX produktov, senzorov a odchodových tlačidiel zostane nezmenené.

Pre obnovu nastavenia HomeKit:
- Stlačte a podržte tlačidlo označené ozubeným kolečkom
- Akonáhle LED dióda začne blikať červeno, pustite tlačidlo a ešte raz ho rýchlo stlačte pre potvrdenie obnovy výrobného nastavenia
- Komunikačná jednotka sa teraz automaticky reštartuje
- Akonáhle LED dióda začne blikať nabielo, jednotka je pripravená k novému spárovaniu s HomeKit
- Spustite program Domácnosť a riadiacu jednotku pridajte ako nové príslušenstvo

Konfiguráciu siete Wi-Fi môžete aktualizovať, ak potrebujete zmeniť poskytovateľa internetových služieb. 
Ak chcete aktualizovať sieť Wi-Fi:

– Stlačte a podržte tlačidlo označené ikonou ozubeného kolieska.
– Uvoľnite tlačidlo, keď začne dióda LED blikať nabielo.
– Otvorte nastavenia systému iOS vo svojom zariadení a otvorte ponuku Wi-Fi.
– V ponuke NASTAVENIE NOVÉHO ZARIADENIA… vyberte svoju bránu. 
– Postupujte podľa pokynov na aktualizáciu konfigurácie siete Wi-Fi.