Digitálne pracovisko už aj vo výrobe

Jún 2019

 

V skupine VELUX smerujeme k digitálnejšiemu pracovisku vo výrobe. Chceme zjednotiť výrobu a zvyšok skupiny VELUX v jedno pracovisko tzv. ONE VELUX, v ktorom budeme zdieľať poznatky, nápady a skúsenosti. Digitálne pracovisko VELUX je platformou, kde všetci máme prístup k digitálnym nástrojom, ktoré poznáme aj z nášho súkromného života. Tieto nástroje nám náš každodenný život uľahčujú, robia ho zábavnejším a efektívnejším.  

 

KOMUNIKUJEME CEZ YAMMER 

 

V našom výrobnom závode sme vybrali digitálny nástroj YAMMERktorý umožňuje otvorenejší a priamejší dialóg medzi zamestnancami. Je to interná sociálna sieť, ale naše údaje zostávajú bezpečne vo vnútri spoločnosti VELUX, takže ich nezdieľate so zvyškom sveta.  

 

YAMMER MÔŽETE POUŽÍVAŤ NA VEĽA VECÍ: 

   

Založiť si rôzne skupiny na pracovné alebo sociálne účely.

Zdieľať svoje nápady a návrhy na zlepšenie.

Zdieľať skúseností s kolegami v rámci oddelenie a skupiny VELUX.

Sledovať príspevky kolegov.

Sledovať príspevky top manažmentu VELUX a tak aj smerovanie spoločnosti.

Písať príspevky a zdieľať informácie o sociálnych aktivitách.

Zdokonaliť sa v angličtine, nakoľko veľa príspevkov je aj v anglickom jazyku.

 

 

Ďalšie články