Zábava, smiech, radosť v očiach detí

Júl 2019 

Koniec školského roku každý vníma inak. Deti sa tešia, že nemusia skoro vstávať, majú oddych od školských povinností, tešia sa na výlety s rodičmi, na nové zážitky, na dovolenku, do tábora, k starým rodičom.  Ak ste však v pozícii pracujúceho rodiča, čas letných prázdnin vnímate úplne inak.  Myslíte v predstihu niekoľko mesiacov. Vo vašich hlavách vám víria otázky: Kde dám svoje dieťa, keď ja som v práci? Ako naplánovať aktivity, aby nestrávili čas hrami na počítači alebo s tabletom v ruke? Jednoducho povedané, snažíte sa svojim ratolestiam urobiť pestré leto plné zážitkov a zábavy. 


Súčasťou plánu sociálnych aktivít sa od roku 2017 stal denný letný tábor. Deti našich zamestnancov majú možnosť stráviť dva týždne plné radosti a smiechu 

Veľkým pozitívom bola pre nás skutočnosť, že sme nadviazali spoluprácu so školou, ktorá má s organizovaním táborov skúsenosti, ktoré boli spojené s ústretovosťou, profesionalitou a otvoreným prístupom. Pre deti je každoročne pripravený bohatý program, či to bolo plávanie v kúpeľoch v Malých Bieliciach, jazda na koníkoch, celodenný výlet, tvorivé práce, športová olympiáda a taktiež dve príjemne strávené priamo u nás v PBC-SK. 

 

Jaroslava Eliašová (finančná analytička): "Môjho 5-ročného syna Dominika som zapísala hneď na obidva termíny letného tábora. Už keď zástupcovia pre sociálne aktivity tzv. benefit komisia zisťovali, či by zamestnanci mali o takýto druh benefitu záujem, môj hlas okamžite dostaliPrvý deň deti strávili športovými hrami a popoludním v našej spoločnosti PBC-SK. Možnosť stráviť dve popoludnia v priestoroch, kde pracuje mamina, ocenil môj syn na jednotku. 

Ja, ako rodič, veľmi pozitívne hodnotím pestrý program a výbornú starostlivosť pani učiteliek, ktoré všetku radosť prežívali s našimi deťmi. Veľká vďaka im patrí aj za každodenné zdieľanie zážitkov prostredníctvom fotiek na ich facebookovej stránke."

 

"Rada by som v mene detí a rodičov vyjadrila vďaku našej spoločnosti a všetkým, ktorí stáli za touto skvelou aktivitou. Pripravili pre nás nielen príležitosť, ako zaopatriť naše ratolesti v čase letných školských prázdnin, ale predovšetkým dali deťom kopec zábavy a zážitkov, ktoré si uchovajú v spomienkach.  

Zároveň oceňujem ústretovosť zamestnávateľa prispôsobiť časový harmonogram tábora  tak, aby deti mohli priviezť a vyzdvihnúť z tábora vo vhodnom čase. Verím, že aj v budúcnosti bude priestor na tento druh benefitu pre zamestnancov, pretože mne osobne sa veľmi páči myšlienka, že zamestnávateľ sa približuje nielen potrebám svojich zamestnancov, ale aj ich najbližších rodinných príslušníkov – ich detí."


Ďalšie články